Mẫu đơn trình báo công an

9:28 PM

LUẬT VẠN THÔNG - Mẫu đơn trình báo công an

=============

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Púc

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN/HUYỆN ……………………………………….

Tôi tên là :……………………………………………………….........

CMND số : …………………………………………………….…........

ĐKHKTT : ………………………………………………………...........

Chỗ ở hiện tại : ................................................................................

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:

Thứ nhất:

Vào ngày …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tiếp theo,

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Khoảng một tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu chị ….. vẫn cố tình không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc nhưng ……….. khất lần và cố tình không thực hiện.

Thứ hai:

Ngày …/…./…..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Như vậy, hành động của……… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo tôi và Công ty …….từ trước (………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty ... , ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến quyền tài sản của công dân ...

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

TP. HCM, ngày …. tháng ….. năm……

Người làm đơn


Luật Vạn Thông

Mẫu đơn trình báo công an Mẫu đơn trình báo công an
910 1

Bài viết Mẫu đơn trình báo công an

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »