Thương mại điện tử

Sách luật

--- --- --- --- --- ---

BÀI MỚI NHẤT

Án lệ số 51/2021/AL1 Về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

10:41 PM Thêm bình luận

Án lệ, Luật nhà ở, xác định quyền sở hữu

 

Án lệ số 50/2021/AL1 Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

6:35 PM Thêm bình luận
Án lệ, Thi hành án, đòi lại tài sản, Dân sự

Án lệ số 49/2021/AL1 Về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền

2:16 AM Thêm bình luận

Án lệ, Hành chính, thẩm quyền, Quyết định hành chính

Án lệ số 46/2021/AL1 về việc xác định tình tiết định khung hình phạt "Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục" trong tội "Dâm ô đối với trẻ em""

5:13 AM Thêm bình luận

Án lệ, Hình sự, Dâm ô trẻ em


Án lệ số 45/2021/AL1 Về xác định bị cáo phạm tội "Giết người" thuộc trường hợp "Phạm tội chưa đạt"

3:23 AM Thêm bình luận

 

Án lệ, Hình sự, Phạm tội chưa đạt

Án lệ số 44/2021/AL Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố

1:23 AM Thêm bình luận

ÁN lệ, thời hiệu khởi kiện, yêu cầu phản tố