Bộ luật dân sư Nhật Bản (PDF - DOC)

9:45 PM
vanthonglaw, luật vạn thông, bộ luật dân sự nhật bản, công ty luật
VANTHONGLAW.COM - Bộ luật dân sự Nhật Bản là bộ luật điều chỉnh các quan hệ xã hội dân sự của Nhật Bản. Là quốc gia Châu Á sớm nhất đã thực hiện cuộc cải cách mở cửa trước làn sóng xâm nhập của phương Tây và trở thành một đế quốc trước thời kỳ 1945, Nhật Bản là một trong những quốc gia đã áp dụng sớm nhất nền kinh tế thị trường vào trong hoạt động dân sự. Ngay từ cuối thế kỷ XIX, Bộ luật Dân sự Nhật Bản đã nhanh chóng, sớm được hoàn thành và có hiệu lực thi hành từ năm 1898. Trải qua hơn 120 năm hình thành và vận dụng vào xã hội, cùng với bao thăng trầm của dòng lịch sử và những bước phát triển thần kỳ sau năm 1945, Bộ luật Dân sự Nhật Bản đã dần hoàn thiện và trở thành Bộ luật quan trọng nhất cho sự thịnh vượng và giàu có của nước Nhật hôm nay.
Bài liên quan

Bộ luật Dân sự Nhật Bản xoay quanh hai vấn đề quan trọng nhất là (1) quan niệm về tính chất của luật dân sự và (2) vị trí của các quy phạm pháp luật dân sự trong hệ thống pháp luật. Hơn nữa, hệ thống pháp luật Nhật Bản còn đặt ra và áp dụng một trong những vấn đề áp dụng luật quan trọng nhất hiện nay, đó là vấn đề hiệu lực giữa tập quán và các quy phạm pháp luật thực định. Bằng sự khéo léo và kinh nghiệm hơn 120 năm xây dựng Bộ luật Dân sự, Nhật Bản đã tạo nên một Bộ luật có sự kết hợp nhuần nhuyễn, hợp lý giữa tập quán pháp và luận hiện hành. Do đó, đây là một torng những Bộ luật Dân sự đáng để nghiên cứu trong tương lai.

Hiện nay, Bộ luật Dân sự vừa được Quốc hội Nhật Bản sửa đổi vào ngày 13/6/2018 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ tháng 4/2022 với những nội dung sửa đổi được cho là để phù hợp với tình hình và thực trạng xã hội Nhật trong thời kỳ mới.

Tải về BỘ LUẬT DÂN SỰ NHẬT BẢN
- Bộ luật Dân sự Nhật Bản - Phần 1 - Định dang file PDF - Nhấn vào đây để tải về
- Bộ luật Dân sự Nhật Bản - Phần 2 - Định dang file PDF - Nhấn vào đây để tải về
- Bộ luật Dân sự Nhật Bản - Full - Định dạng file DOC - Nhấn vào đây để tải về

LUẬT VẠN THÔNG
Bộ luật dân sư Nhật Bản (PDF - DOC) Bộ luật dân sư Nhật Bản (PDF - DOC)
910 1

Bài viết Bộ luật dân sư Nhật Bản (PDF - DOC)

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »