Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

4:27 PM

 

VANTHONGLAW – Tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến vô cùng phức tạp, việc giãn cách xã hội suốt một khoảng thời gian dài khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị trì trệ. Để chia sẻ một phần khó khăn cùng với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, bảo hiểm,… Dưới đây là bài tổng hợp các chính sách mà các doanh nghiệp cần quan tâm để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bài viết liên quan:
>>> Hợp đồng chính vô hiệu có làm chấm dứt hợp đồng phụ hay không?
>>> Quy định của pháp luật đối với khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất.
>>> Quản lý Nhà nước đối với bán hàng đa cấp ở Việt Nam.
>>> Điều kiện và thủ tục thừa kế trong công ty cổ phần
>>> Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2021

1. Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần giúp cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn; Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chi tiết xem tại: Công văn số: 897/TCT-QLN.

2. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó có quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện và trình tự thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Chi tiết xem tại Chương II Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg.

3. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Về đối tượng hỗ trợ, mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xem chi tiết tại Chương I Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg.

4. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Xem chi tiết đối tượng, điều kiện; mức, thời gian hỗ trợ, phương thức chi trả hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện tại Chương III Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg.

5. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Xem chi tiết điều kiện vay vốn, mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện tại Chương X Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg.

6. Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 18/3/2020, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại: Công văn 245/TLĐ.

7. Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) số 12/NQ-BCH ngày 16 tháng 7 năm 2021, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Công văn số: 2475/TLĐ về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Quỳnh Như


Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
910 1

Bài viết Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »