Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng với với dịch Covid-19

12:51 AM
công ty luật, vạn thông law, luật sư, phòng chống dịch covid-19, chỉ thị thủ tướng
VANTHONGLAW.COM - Trước tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu lan rộng, ngày 04/3/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Nội dung chỉ thị đã nêu rõ việc tập trung thực hiện"nhiệm vụ kép" vừa chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện 7 giải pháp như sau:
Thông tin liên quan

1- Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử,

2- Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp,

3- Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu,

4- Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không,

5- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh,

6- Tập trung xử lý vướng mắc về lao động,

7- Đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Toàn văn chỉ thị vui lòng xem tại đây.

LUẬT VẠN THÔNG
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng với với dịch Covid-19 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng với với dịch Covid-19
910 1

Bài viết Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng với với dịch Covid-19

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »