Luật Thư viện 2019 - Thành lập, quy chế, liên thông và thư viện số

11:21 AM

Luật Thư viện 2019 - Thành lập, quy chế, liên thông và thư viện số

công ty luật, luật sư, luật thư viện 2019, quy chế thư viện, thành lập thư viện

VANTHONGLAW.COM - Luật Thư viện 2019 được ban hành đã cụ thể hoá các chế định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp 2013 quy định về quyền tiếp cận thông tin, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá. Luật thư viện năm 2019 có 6 điểm mới cơ bản, gồm:

1- Bổ sung loại hình thư viện ngoài công lập,

2- Lấy ngày 21/4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam,

3- Mở rộng đối tượng được thành lập thư viện,

4- Xây dựng và cung cấp dịch vụ thư viện số,

5- Đẩy mạnh liên thông giữa các thư viện,

6- Định kỳ hàng năm đánh giá hoạt động thư viện

Dưới đây là toàn văn Luật Thư viện năm 2019 - số 46/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8. Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 09/2019/L-CTN công bố Luật Thư viện.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN VĂN Luật Thư viện 2019

Luật Thư viện 2019 - Thành lập, quy chế, liên thông và thư viện số Luật Thư viện 2019 - Thành lập, quy chế, liên thông và thư viện số
910 1

Bài viết Luật Thư viện 2019 - Thành lập, quy chế, liên thông và thư viện số

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »