Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

12:00 AM
 Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Khiếu nại hành chính, xử phạt hành chính, xử lý vi phạm hành chính, khởi kiện quyết định hành chính

VANTHONGLAW - Có thể hiểu Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân, thể hiện ý chí của công dân mong muốn nhà nước xem xét lại những quyết định hành chính mà công dân cho rằng đã có hành vi trái với pháp luật do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải  tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bài viết liên quan!
>>> Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo cơ chế của Tổ chức Thương mại Thế giới
>>> Công dân có quyền khiếu nại đối với tất cả các quyết định hành chính không?
>>> Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong quản lý hành chính Nhà nước
>>> Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam
>>> Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền theo pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam, từ thực tiễn tỉnh Bình Định

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2014, cụ thể:

“1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Như vậy, khi cơ quan hành chính có thẩm quyền cho rằng các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính. Cơ quan có thẩm quyền sẽ lập văn bản nêu rõ về hành vi được cho rằng đã vi phạm hành chính và gửi đến các cá nhận, tổ chức trực tiếp liên quan.

Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính không đồng ý với quyết định xử phạt trên hoàn toàn có quyến khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định về trình tự giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, cụ thể:

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Như vậy trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử lý vi phạm hành, phải có đơn khiếu nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính trên gửi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã ra quyết định đó. Nếu trường hợp việc khiếu nại đó không có hồi đáp hay không đồng ý với kết quả giải quyết đó, cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có thể khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu tiếp tục không được giải quyết thì cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khởi kiện ra tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính.

Quang Long

 -----------------------Khách hàng có nhu cầu "Khiếu nại, khởi kiện các quyết định hành chính", vui lòng liên hệ:

SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?  Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
910 1

Bài viết Khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »