Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam.

12:00 AM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án
VANTHONGLAW - Hợp đồng là một trong những phương tiện pháp lý chủ yếu để cá nhân,  tổ chức trao đổi lợi ích nhằm thỏa mãn các nhu cầu nhân sinh. Hợp đồng còn  đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế  vì nó là hình thức pháp lý cơ bản của sự trao đổi hàng hóa trong xã hội. 

Bài liên quan

Đặc  biệt là trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang thực hiện nền kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế định hợp đồng càng được chú trọng  trong quá trình xây dựng pháp luật và xác lập, giao kết của các tổ chức, cá  nhân, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử  dụng đất là một trong  những loại hợp đồng đƣợc giao dịch phổ biến và sôi động nhất.  

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, hợp đồng mua bán nhà ở xảy ra  với nhiều hình thức phức tạp, trong đó tình trạng hợp đồng mua bán nhà ở  không tuân thủ quy định pháp luật xảy ra phổ biến, tình trạng tranh chấp về  hợp đồng mua bán nhà ở tại các tòa án ngày càng nhiều… ảnh hưởng rất lớn  đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự của đất nƣớc nói  chung và ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết  hợp đồng nói riêng.  

Tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở do nhiều nguyên nhân, trong đó  là việc thiếu hiểu biết về những quy định của pháp luật đối với hợp đồng mua  bán nhà ở, đặc biệt là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở của  các bên tham gia, bên cạnh đó là các quy định của pháp luật về vấn đề trên còn  nhiều bất cập, việc vận dụng của các cơ quan có thẩm quyền còn chưa thống  nhất dẫn đến hợp đồng mua bán nhà ở không đƣợc thực hiện đúng quy định,  việc giải quyết tranh chấp còn nhiều bất cập, cụ thể như các điều luật còn chưa dự  liệu hết những căn cứ để xác định hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu do bị nhầm lẫn; điều luật chưa dự liệu được trường hợp chủ thể cố tình để bản thân  rơi vào tình trạng không nhận thức và làm chủ hành vi của mình vào thời điểm  xác lập hợp đồng; sự  thiếu thống nhất trong quy định của pháp luật về hình  thức đối với hiệu lực của hợp đồng; việc quy định xử  lý hậu quả pháp lý khi  hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu còn chung chung, không phù hợp thực tiễn…  

Mặt khác, hiện nay Quốc hội đang giao cho Bộ Tư pháp chủ  trì soạn thảo Bộ luật dân sự sửa đổi. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài. Hợp đồng mua bán nhà ở  theo pháp luật Việt Nam” là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam. Hợp đồng mua bán nhà ở  theo pháp luật Việt Nam.
910 1

Bài viết Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »