Thủ tục xin đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2:47 PM

Thủ tục xin đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đính chính GCNQSDĐ, tranh chấp quyền sử dụng đất, sai thông tin trong GCNQSDĐ, cách sửa thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

VANTHONGLAW - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là công cụ quan trọng trong việc quản lý đất đai của nhà nước và hạn chế tối đa các tranh chấp đất đai xảy ra giữa những người dân với nhau. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp có thể thấy là do đất khai hoang chưa có giấy chứng nhận chủ sở hữu hoặc là do lấn chiếm đất của những hộ gia đình khác, đất được tặng cho nhưng không có giấy tờ. Từ đó, nhận thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vai trò rất lớn trong quản lý đất đai.

NẾU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CẤP CÓ SAI SÓT THÌ SỬA NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ vào khoản 1, điều 106, Luật đất đai 2013 về các trường hợp đính chính quyền sử dụng đất:

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

THẨM QUYỀN ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ theo khoản 3 Điều 106 và khoản 1, 2 Điều 105 của Luật đất đai 2013 quy định, cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

   Như vậy, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành giấy chứng nhận thì cũng là cơ quan có thẩm quyền trong việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

    Bên cạnh đó, Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về thủ tục đính chính như sau:

   Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

    Như vậy, khi người dân, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện trên GCNQSDĐ được cấp có sai sót nên nhanh chóng có đơn đề nghị đính chính gửi đến Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai, để bảo đảm quyền lời của chủ sử dụng đất và hạn chế tối đa các tranh chấp xảy ra.

Quang Long

Thủ tục xin đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục xin đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
910 1

Bài viết Thủ tục xin đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »