Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin

4:30 PM
Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin


VANTHONGLAW - Sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành công nghệ thông tin đòi hỏi các cá nhân, tổ chức phải có sự mở rộng việc sản xuất, kinh doanh cùng với quy mô tổ chức để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh một cách có hiệu quả thì việc tìm đến các loại hình doanh nghiệp để tham khảo cho việc thành lập một công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh và sự phát triển lâu dài về sau là sự lựa chọn khá được ưu ái bởi các cá nhân, tổ chức. 

Bài liên quan:


Theo quy định của pháp luật, các ngành nghề doanh nghiệp có thể đăng ký để thực hiện hoạt động kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin gồm:

 • Mã ngành 5820: Xuất bản phần mềm
 • Mã ngành 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. 
 • Mã ngành 6201: Lập trình máy vi tính
 • Mã ngành 6190: Hoạt động viễn thông khác
 • Mã ngành 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Mã ngành 6329: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Mã ngành 7310: Quảng cáo
 • Mã ngành 6312: Cổng thông tin
 • Mã ngành 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Có thể thấy, ngành nghề kinh doanh công nghệ thông tin là ngành nghề tương đối rộng và mang tính chuyên biệt trong từng lĩnh vực. Tùy vào hoạt động cụ thể của công ty công nghệ thông tin để đăng ký mã ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật, khi đó điều kiện kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin cũng sẽ có các điều kiện khác nhau. Ví dụ như đối với thành lập công ty công nghệ thông tin hoạt động ngành nghề viễn thông thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Viễn thông và Luật công nghệ thông tin và phải xin được giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Cụ thể như sau:

 • Thành lập hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ viễn thông theo đúng quy định;
 • Đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, bộ máy tổ chức phải không trong quá trình hợp nhất, sáp nhập hoặc chia tách chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và điều kiện về nhân sự phù hợp với quy mô của dự án viễn thông và đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh;
 • Xây dựng phương án kỹ thuật và phương án kinh doanh phù hợp với chính sách và quy hoạch hệ thống viễn thông quốc gia.
 • Đảm bảo có phương án về an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin theo quy định.

Tuy nhiên, không phải ngành nghề kinh doanh nào trong lĩnh vực công nghệ thông tin đểu thuộc nhóm ngành kinh doanh có điều kiện và phải tuân thủ theo Luật chuyên ngành và các văn bản pháp luật có liên quan. Đối với ngành công nghệ thông tin, những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ bao gồm 227 ngành nghề (trước đây là 243 ngành nghề theo quy định của Luật Đầu tư 2014), cụ thể như sau:

 • Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
 • Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài;
 • Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai;
 • Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet;
 • Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet;
 • Kinh doanh dịch vụ viễn thông;

Nếu công ty thực hiện việc kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì ngoài việc thành lập công ty phải thực hiện theo thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì còn phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh khác được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 


Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin nói chung được thực hiện như sau:


Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ gồm: 


Đối với đăng ký thành lập công ty hợp danh:


1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:


1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:


1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Bước 2: Nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp


Người thành lập doanh nghiệp có thể ủy quyền cho người khác nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

 

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền


Sau khi đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.


Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.


Bước 4: Nhận kết quả


Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.


Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.


Lưu ý: Trước khi quyết định thành lập một công ty, người thành lập cần có sự xem xét về những ngành nghề kinh doanh mà công ty sẽ thực hiện khi được thành lập có thuộc những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật không.

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật Vạn Thông


Thủ tục thực hiện việc thành lập công ty công nghệ thông tin nói riêng và thành lập công ty nói chung hiện nay được pháp luật quy định tương đối đơn giản, chủ yếu chỉ ràng buộc doanh nghiệp trong những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, còn ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký hoạt động nhanh chóng và dễ dàng.


Để giúp khách hàng có nhu cầu thành lập công ty công nghệ thông tin một cách nhanh chóng, đầy đủ thủ tục và đúng quy định pháp luật, Luật Vạn Thông cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói với chi phí hợp lý với nội dung như sau:


- Tư vấn thủ tục miễn phí: 


+ Luật Vạn Thông sẽ tra cứu và lựa chọn ngành nghề phù hợp với yêu cầu kinh doanh của khách hàng trong hệ thống gần 1.800 ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam.

+ Ngoài ra, Luật Vạn Thông sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các nội dung về thiết kế logo công ty, xây dựng website công ty, tạo ứng dụng - app cho doanh nghiệp...


- Thời gian thực hiện: 03 - 05 ngày làm việc - Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Chi phí: 1.500.000 đồng


- Kết quả khách hàng nhận được:

 •  01 Giấy phép kinh doanh
 •  01 Dấu tròn pháp nhân công ty
 •  Công bố thông tin miễn phí
 •  Chuyển thông tin đăng ký đến cơ quan thuế địa phương 

- Khách hàng chỉ cần chuẩn bị: 02 bản sao y có công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, toàn bộ hồ sơ thành lập công ty còn lại sẽ được Luật Vạn Thông chuẩn bị.


Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin
910 1

Bài viết Thủ tục thành lập công ty công nghệ thông tin

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »