Đội ngũ Nhân sự Công ty Luật Vạn Thông

9:51 PM
công ty luật tp hcm, sài gòn, luật sư, thừa kế, nhà đất, dịch vụ pháp lý

Đội ngũ nhân sự
I. LUẬT SƯ

Công ty luật, luật sư uy tín, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay

1. TỔNG GIÁM ĐỐC
Luật sư NGUYỄN VĂN THÔNG

Công ty luật, luật sư uy tín, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay

2. Phó Tổng giám đốc
Luật sư TRẦN HỒNG UYÊN

3. Luật sư Nguyễn Phúc Duy Tân
4. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Hương
5. Luật sư Nguyễn Khắc Sĩ
6. Luật gia Nguyễn Hải Hà

II. PARALEGAL

Công ty luật, luật sư uy tín, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay

7. Nguyễn Mạnh Quang Long - 8. Lê Nguyễn Anh Thư - 9. Mai Quỳnh Như

III. CHUYÊN VIÊN
Công ty luật, luật sư uy tín, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay
10. Ông Lê Tiến Sỹ
(Nguyên Công an TP. Hồ Chí Minh)

Công ty luật, luật sư uy tín, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay

11. Ông LÊ VĂN LÝ
(Đồng thời là Giám đốc CTY Truyền thông SÀI GÒN SÁNG TẠO - Nguyên Trưởng phòng marketing CTY VINASUN)

12. Trần Kim Tiến

IV. CỘNG TÁC VIÊN
13. Trần Thanh Hiển
14. Dương Thị Hồng Liên

- VANTHONGLAW
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA KHÁCH HÀNG


LUẬT VẠN THÔNG
Đội ngũ Nhân sự Công ty Luật Vạn Thông Đội ngũ Nhân sự Công ty Luật Vạn Thông
910 1

Bài viết Đội ngũ Nhân sự Công ty Luật Vạn Thông

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »