Chính sách quyền riêng tư.

1:54 PM
Chính sách quyền riêng tư
YEUSUVIET - Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng. Bài viết này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng ứng dụng chia sẻ bài viết trên Blogger.

1. Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và tài khoản mạng xã hội. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác thực tài khoản của bạn và cung cấp dịch vụ chia sẻ bài viết.

2. Thu thập thông tin

Ứng dụng chia sẻ bài viết trên Blogger có thể thu thập thông tin về việc sử dụng của bạn, bao gồm thông tin về bài viết đã đăng, tương tác của người dùng và thời gian truy cập. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích xu hướng sử dụng.

3. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Quyền riêng tư của người dùng

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

5. Liên kết bên ngoài

Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư trên những trang web này. Vui lòng kiểm tra chính sách quyền riêng tư của từng trang web trước khi tiếp tục sử dụng chúng.

6. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật bài viết cài đặt chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại bài viết này định kỳ để được thông báo về các thay đổi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

LUẬT VẠN THÔNG
Chính sách quyền riêng tư. Chính sách quyền riêng tư.
910 1

Bài viết Chính sách quyền riêng tư.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »