Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố 12 Tiêu chuẩn Quốc gia về Thiết kế cầu đường bộ

6:14 PM

 

VANTHONGLAW.COM - Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia. Theo đó, Quyết định quy định cụ thể và công bố 12 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1.     TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1: Yêu cầu chung

2.     TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí

3.     TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng

4.     TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

5.     TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 5: Kết cấu bê tông

6.     TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 6: Kết cấu thép

7.     TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu

8.     TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 10: Nền móng

9.     TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 11: Mố, trụ và tường chắn

10. TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm

11. TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 13: Lan can

12. TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố 12 Tiêu chuẩn Quốc gia về Thiết kế cầu đường bộ Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố 12 Tiêu chuẩn Quốc gia về Thiết kế cầu đường bộ
910 1

Bài viết Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố 12 Tiêu chuẩn Quốc gia về Thiết kế cầu đường bộ

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »