Cẩm nang thiết lập Thư viện Trường học

7:27 PM

luật sư, hội thư viện trường học, cẩm nang thư viện trường học

VANTHONGLAW.COM
- Việc xây dựng Thư viện Trường học ngay từ đầu là một vấn đề khó khăn ngay cả với những người được đào tạo chuyên môn chính quy về Thông tin - Thư viện. Do đó, đối với các thư viện trong hệ thống trường học, việc bố trí các giáo viên kiêm nhiệm hoặc bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ thư viện để nhận trách nhiệm xây dựng một Thư viện Trường học hoàn chỉnh ngay từ đầu rõ ràng là một công việc quá khó. Ngoài ra, nhân viên phụ trách Thư viện Trường học còn cần đảm bảo các Sáng kiến kinh nghiệm, Xây dựng Kế hoạch hoạt động thư viện, Tiết đọc thư viện, thường xuyên báo cáo với vô vàn hồ sơ, biểu mẫu... tạo ra một gánh nặng không nhỏ cho người làm công tác quản lý Thư viện Trường học. Dưới đây là số ít tài liệu về "Cẩm nang thiết lập và quản lý thư viện dành cho các trường dự án", "Mô hình thư viện thân thiện của Room to Read" và "Cẩm nang nghề thư viện" để nhân viên thư viện trường học tham khảo.

Bài liên quan:
- Cẩm nang IFLA hướng dẫn Thư viện Trường học
- Sáng kiến kinh nghiệm cho Thư viện Trường học
- Kế hoạch Tiết đọc thư viện cho Thư viện Trường học
- Lương và chế độ của nhân viên Thư viện Trường học

Tải về -  Click vào đây => "Cẩm nang thiết lập và quản lý thư viện dành cho các trường dự án"

Tải về - Click vào đây => "Mô hình thư viện thân thiện của Room to Read

Tải về - Click vào đây => "Cẩm nang nghề thư viện"

Cẩm nang thiết lập Thư viện Trường học Cẩm nang thiết lập Thư viện Trường học
910 1

Bài viết Cẩm nang thiết lập Thư viện Trường học

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »

1 nhận xét:

Viết nhận xét