Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận.

9:00 AM

VANTHONGLAW - Trong quá trình sử dụng đất, không ít những gia đình đã bị lạc mất các giấy tờ quan trọng, đặc biệt có thể kể đến là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cách gọi khác là sổ đỏ, GCN). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến những quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất.

Giấy chứng nhận thể hiện ranh giới thửa đất trong GCN với những thửa đất khác, giúp cho chủ sử dụng đất xác định được phần đất của mình, tránh trường hợp bị lấn chiếm đất đai. Đồng thời thể hiện nghĩa vụ của người sử dụng đối với nhà nước thông qua việc đóng thuế. Do đó, khi mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện các thủ tục xin cấp lại GCN là hết sức cần thiết.

Bài viết liên quan!
>>> Chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 8/2021
>>> Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế
>>> Từ ngày 26/7/2021 có phải TP.HCM áp dụng lệnh giới nghiêm?
>>> Bảo hiểm thai sản đóng trước hay sau khi có thai?
>>> Chịu trách nhiệm dân sự liên đới

Vậy cơ quan nào, có thẩm quyền xác nhận yêu cầu cấp lại GCN?

Tại Điều 37 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận là:

*Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất bị mất và thực hiện thủ tục xin cấp lại.

*Đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Hồ sơ và thủ tục cần thiết!

Theo thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy đinh

"Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó."

Trình tự thủ tục

Đầu tiên, thực hiện khai báo với UBND cấp xã về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để UBND cấp xã niêm yết công khai tại trụ sở UBND;

Kế tiếp, sau 30 ngày được niêm yết công khai tại trụ sở UBND tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai;

Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo trình tự trong thời hạn: 30 ngày (miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể kéo dài thời dan nhưng không quá 15 ngày).

Như vậy, để xin cấp lại GCN, người có yêu cầu cần lên UBND cấp phường/xã để khai báo và UBND sẽ niêm yết công khai trong vòng 30 ngày. Sau khi hết thời hạn niêm yết người có yều cầu nộp hồ sơ tại VPĐKĐĐ, nếu hồ sơ hợp lệ và chính xác. Thì sau 30 ngày đối với thành thị hoặc tối đa 45 ngày đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 Quang Long

 

 

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận. Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận.
910 1

Bài viết Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hồ sơ và thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »