Hướng dẫn chi tiết viết Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất.

9:49 PM

VANTHONGLAW - Theo quy định tại khoản 1 Điều 327 BLTTDS 2015, trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Bài liên quan

>>> Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm theo quy định mới nhất
>>> Đã xét xử phúc thẩm xong, có thể đề nghị xét xử tiếp được không?
>>> Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương theo quy định mới nhất
>>> Thế nào là tình trạng hôn nhân trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được theo quy định pháp luật mới nhất?
>>> Thủ tục thi hành án dân sự đối với vụ án tranh chấp thừa kế

NỘI DUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Theo quy định tại Điều 328 BLTTDS 2015, nội dung đơn gồm:
“1. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;
b) Tên, địa chỉ của người đề nghị;
c) Tên bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;
d) Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;
đ) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức đề nghị là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2. Kèm theo đơn đề nghị, người đề nghị phải gửi bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng có (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ hợp pháp.”

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

1. Thông tin cơ bản

- Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị
Điền chính xác thông tin về ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị.

- Tên, địa chỉ của người đề nghị
Nếu người đề nghị là cá nhân, cần điền rõ ràng và chính xác thông tin về họ tên và địa chỉ cư trú của cá nhân đó.
Nếu người đề nghị là cơ quan, tổ chức, cần điền rõ ràng và chính xác thông tin về tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.
(Ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện)

- Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
(Ví dụ: Chánh án Toà án nhân dân tối cao)

- Tên bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật
Điền rõ ràng, chính xác tên bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật được đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm” (Ví dụ: Bản án phúc thẩm số 127/2018/DS-PT ngày 05/07/2018 về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất)

2. Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị

Đây là phần quan trọng nhất trong Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Các lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị cần dựa trên căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại khoản 1 Điều 326 BLTTDS 2015, cụ thể như sau:
- Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự;
- Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật;
- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Yêu cầu của người đề nghị cần được ghi cụ thể, rõ ràng và chính xác. (Ví dụ: Đề nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, huỷ bản án phúc thẩm số 127/2018/DS-PT ngày 05/07/2018 về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.)

3. Phần ký tên hoặc điểm chỉ, đóng dấu vào phần cuối đơn

Nếu người đề nghị là cá nhân, thì cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn;
Nếu người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

Cần thực hiện đầy đủ và chính xác vì đây là căn cứ để xác định chính xác chủ thể nộp đơn và trách nhiệm của chủ thể đó khi có các vi phạm.

4. Hồ sơ đính kèm

Ghi tên bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (nếu có) để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. 
(Ví dụ:
1. Bản sao Bản án phúc thẩm số 127/2018/DS-PT ngày 05/07/2018 về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất;
2. Bản sao Chứng minh nhân dân Nguyễn Văn A.)

Xem Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất tại đây

Anh Thư

 


Hướng dẫn chi tiết viết Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất. Hướng dẫn chi tiết viết Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất.
910 1

Bài viết Hướng dẫn chi tiết viết Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »