Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương theo quy định mới nhất

3:18 PM

VANTHONGLAW - Việc ly hôn theo yêu cầu của một bên (ly hôn đơn phương) xảy ra theo ý chí của một trong hai bên vợ hoặc chồng khi vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng khiến tình trạng hôn nhân trở nên trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Trong trường hợp này, đơn khởi kiện về việc ly hôn là văn bản được dùng để thể hiện ý chí, lý do, nguyện vọng của bên yêu cầu ly hôn. Dưới đây là mẫu đơn xin ly hôn đơn phương theo quy định pháp luật mới nhất.


Bài liên quan:

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------o0o---------------

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(về việc ly hôn)

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN……………………………, TP…………………..

Người khởi kiện:………………………………………… Sinh ngày:……………………….

CMND / CCCD số:…………………… Do công an………………… Cấp ngày:……………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………….

Người bị kiện:……………………………………………. Sinh ngày:……………………….

CMND / CCCD số:…………………… Do công an………………… Cấp ngày:…………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………….

Xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

Tôi và ông/bà …………………………………………………………… đã kết hôn vào ngày ……tháng……năm……… theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:……/GKS tại UBND phường……………………………………………….

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(trình bày lý do mong muốn ly hôn)

Xét thấy hôn nhân không còn hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được, không thể tiếp tục kéo dài cuộc sống chung, do đó tôi kính đề nghị TAND quận…………………………… xem xét giải quyết yêu cầu ly hôn của tôi như sau:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Tôi và chồng/vợ là ông/bà………………………………………… không thoả thuận được việc ly hôn, vì vậy tôi đề nghị Toà án xem xét, giải quyết cho tôi đơn phương ly hôn.  

2. Về con chung:

Chúng tôi có …… con chung:

- Cháu…………………………………………………. Sinh ngày:………………………….;

- Cháu…………………………………………………. Sinh ngày:…………………………..

Tôi yêu cầu ……………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có con chung thì ghi không có con chung và không yêu cầu Toà án giải quyết)

3. Về tài sản chung:

Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi đã tạo lập được một số tài sản chung như sau:

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi yêu cầu ……………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung và không yêu cầu Toà án giải quyết)

4. Về nợ chung:

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi yêu cầu ……………………………………………………………………………………

(Nếu không có nợ chung thì ghi không có nợ chung và không yêu cầu Toà án giải quyết)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết nguyện vọng của tôi.

 

……………, ngày……tháng……năm 20……

Người khởi kiện

 

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:

Ví dụ:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

2. Sổ hộ khẩu, CCCD/CMND của ……………………(bản sao chứng thực);

3. Giấy khai sinh của cháu…………………………….(bản sao chứng thực);

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất………………..(bản sao chứng thực).

Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương theo quy định mới nhất Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương theo quy định mới nhất
910 1

Bài viết Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương theo quy định mới nhất

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »