Hiến chương Thư viện trường học Nhật Bản.

8:49 PM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW - Mặc dù đã thay đổi, nhưng so với yêu cầu xã hội và định hướng phát triển lâu dài trong tương lai của chính phủ, hệ thống Thư viện trường học tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Tuy nhiên, nhân viên thư viện trường học trước áp lực công việc, cuộc sống và những cá nhân đặc biệt luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, luôn nỗ lực để thực hiện, hoàn thiện vai trò của mình trong trường học nói riêng, hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia nói chung. Dưới đây, là bản Hiến chương Thư viện trường học Nhật Bản - như một hình ảnh tham chiếu để các nhân viên Thư viện trường học Việt Nam có nguồn tham khảo, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Bài liên quan

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1990, nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Hiệp hội thư viện trường học toàn quốc, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 40, chúng tôi đã đưa ra quyết nghị xây dựng bản hiến chương là phương châm thể hiện minh xác phương thức tồn tại của thư viện trường học từ giờ về sau. Tiếp nhận quyết nghị này, Ủy ban Hiến chương thư viện trường học đã xây dựng bản thảo, thảo luận tại các phân hội của Đại hội nghiên cứu toàn quốc, xem xét tại Hiệp hội thư viện trường học từng tỉnh, tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm, học thức để xây dựng bản dự thảo và tại Đại hội toàn thể lần thứ 42, hiến chương đã ra đời.  

Hiến chương thư viện trường học này là căn cứ cơ bản nhất để suy nghĩ về thư viện trường học từ giờ về sau, và là văn bản chứa đựng triết lý chung của những người có liên quan đến thư viện trường học. Mỗi khi nhìn lại bản hiến chương này, chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm để  tạo ra thư viện trường học mới.  

Ngày 22 tháng 5 năm 1991  
Hiệp hội thư viện trường học     

Đất nước chúng ta hiện nay đang đứng trước cuộc cải cách để trở thành xã hội học tập suốt đời, xã hội quốc tế hóa, xã hội thông tin cao độ, xã hội coi trọng cá tính. Cùng với nó, việc thực hiện chuyển đổi lớn trong giáo dục đang trở thành vấn đề đặt ra. Hơn lúc nào hết, ngày nay giáo dục được đòi hỏi phải giáo dục năng lực tự làm mới bản thân, thái độ lý giải nền văn hóa khác và công nhận giá trị quan đa dạng, năng lực thu thâp và phân tích thông tin, thái độ vừa coi trọng ý kiến, lẽ sống của bản thân vừa công nhận người khác.  

Vì vậy cải cách học tập về cơ cấu để triển khai học tập ở đó học sinh tự mình phát hiện vấn đề, tìm kiếm thông tin, phát biểu, thảo luận biến tri thức thành thứ của mình một cách sáng tạo đang trở thành vấn đề sinh tử.   

Học tập này, nói tóm lại là việc làm cho người học có được phương pháp giáo dục tự thân và thúc đẩy giáo dục nâng cao năng lực tự học. Chắc chắn rằng khi giáo dục như vậy được triển khai, học tập mang tính chủ thể của học sinh được đảm bảo, học sinh sẽ biết được niềm hạnh phúc và niềm vui học tập và trường học sẽ tái sinh từ nơi phải đến thành nơi muốn đến.  

Trong thời kì này nếu như vẫn coi học tập nhắm đến nhồi nhét tri thức cho học sinh, nỗ lực định hình mức độ ghi nhớ bằng các kì thi là giáo dục trường học thì trường học sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của thời đại.  Ngoài ra, sự rời xa đọc sách của học sinh ngày nay đang trở nên nghiêm trọng. Trước kia đọc sách đáp ứng tất cả từ giúp nâng cao văn hóa, tìm kiếm niềm vui đến thu nhận thông tin. Do sự xuất hiện của các phương tiện đa dạng cho nên hiện nay sự phụ thuộc đó đã giảm đi rất nhiều.  

Tuy nhiên, đọc sách có các chức năng cố hữu mà các phương tiện khác không thể thay thế được như giáo dục năng lực tư duy, thúc đẩy thay đổi bản thân từ bên trong. Trong sự phát triển của chủ nghĩa dân chủ thì việc quốc dân có tư duy sâu sắc và có trí tuệ là tiền đề.  

Do đó, giáo dục đọc sách là sứ mệnh cơ bản của giáo dục trường học trong xã hội dân chủ.  

Thư viện trường học là trung tâm thông tin của trường học, trung tâm học tập, đồng thời cũng là trung tâm đọc sách. Thư viện trường học với tư cách là cơ quan hạt nhân trong trường học, phải phát huy đầy đủ chức năng giáo dục nói trên. Không có thư viện trường học thì không bao giờ triển khai được giáo dục hiện đại. Việc làm phong phú và chấn hưng thư viện trường học hiện nay đang là vấn đề khẩn cấp không thể thiếu.  

Hiệp hội thư viện trường học toàn quốc đã trải qua 40 năm kể từ khi thành lập. Nhân dịp này, chúng tôi kiểm điểm lại con đường đã qua và làm rõ con đường mới của thư viện trường học.  

Chúng tôi sẽ dốc toàn lực của tổ chức để truy tìm hình ảnh thư viện trường học cần phải có và biến sự thảo luận đó kết thành hiến chương thư viện trường học. Trong Đại hội toàn thể hôm nay, chúng tôi đưa ra bản Hiến chương này  và thề sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để thực hiện những điều đã định ra trong đó.     

Triết lý     

 1. Thư viện trường học nỗ lực cho sự phong phú và phát triển của giáo dục trường học cũng như sự kế thừa và sáng tạo văn hóa thông qua các hoạt động thu thập, chỉnh lý, bảo tồn, cung cấp tài liệu. 
 2. Thư viện trường học thúc đẩy trẻ em đọc sách và sử dụng thư viện trường học, giáo dục cho các em năng lực tự học suốt đời. 
 3. Thư viện trường học tiến hành một cách tự chủ việc thu thập và cung cấp tài liệu, bảo đảm quyền được học, quyền được biết của học sinh.  
 4. Thư viện trường học cùng với các thư viện khác, các cơ sở văn hóa tạo tạo thành mạng lưới và tiến hành phụng sự một cách tổng hợp. 
 5. Thư viện trường học cống hiến cho cải cách giáo dục thông qua các hoạt động phụng sự của thư viện đối với học sinh, giáo viên, và các hoạt động hỗ trợ.     
Chức năng  
 1. Thư viện trường học xây dựng môi trường tài liệu phong phú và thân thiện, cống hiến cho việc sử dụng háo hức của học sinh.  
 2. Thư viện trường học hướng dẫn phương pháp sử dụng thư viện, tài liệu, thông tin và giáo dục năng lực học tập một cách chủ động. 
 3. Thư viện trường học thúc đẩy giáo dục đọc sách, bồi dưỡng nên tính người phong phú. 
 4. Thư viện trường học cung cấp tài liệu, thông tin thích hợp và nỗ lực làm phong phú việc học tập. 
 5. Thư viện trường học cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho giáo dục, trợ giúp hoạt động giáo dục của giáo viên. 
Nhân viên  
 1. Người làm công tác thư viện trường học có kiến thức cao dựa trên chuyên môn, có sự tự giác với tư cách là nhà giáo dục và làm tròn nhiệm vụ đó. 
 2. Người làm công tác thư viện trường học có quyền hạn và trách nhiệm với tư cách là nghề chuyên môn và sử dụng cho việc điều hành thư viện. 
 3. Người làm công tác thư viện trường học nỗ lực rèn luyện học hỏi và nghiên cứu không ngừng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. 
Tài liệu  
 1. Thư viện trường học trang bị tài liệu rộng rãi như tài liệu sách báo, tài liệu phát hành định kì, tài liệu nghe nhìn, phần mềm… 
 2. Thư viện trường học chuẩn bị các tài liệu cần thiết, đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của học sinh, giáo viên. 
 3. Thư viện trường học lựa chọn và thu thập tài liệu có chất lượng cao dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn.  
Cơ sở vật chất.  
 1. Thư viện trường học được xây dựng với tư cách là công trình chuyên môn ở nơi dễ sử dụng. 
 2. Thư viện trường học đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và không gian các loại để đáp ứng các hoạt động đa dạng như nghiên cứu, điều tra, đọc sách, nghe nhìn, thảo luận, chế tác. 
 3. Thủ thư trường học chuẩn bị môi trường hấp dẫn và thoải mái.    
Vận hành     
 1. Thư viện trường học được vận hành với sự hợp tác và ủng hộ của toàn trường. 
 2. Thư viện trường học có vị trí như là tổ chức cần thiết trong vận hành trường học. 
 3. Thư viện trường học nỗ lực hệ thống hóa để có thể sử dụng một cách hiệu quả tất cả tài liệu, thông tin ở trong và ngoài trường. 
 4. Thư viện trường học triển khai các hoạt động phụng sự tích cực như cung cấp tài liệu, thông tin, cung cấp địa điểm học tập, đọc sách và tiến hành trợ giúp người sử dụng. 
 5. Thư viện trường học đảm bảo kinh phí đầy đủ cần thiết để đạt được những mục đích trên. 
 6. Thư viện trường học sử dụng mạng lưới bao gồm các thư viện và cơ quan văn hóa khác, nỗ lực mở rộng và làm đầy đủ nguồn tài liệu, thông tin. 
 7. Thư viện trường học sẽ mở rộng cửa cho người dân địa phương trong trường hợp người dân địa phương có nguyện vọng, có biện pháp cần thiết về kinh phí, nhân sự và có thể vận hành hiệu quả. 

----------------

Nếu có nhu cầu chia sẻ, tìm tài liệu về hoạt động của Thư viện trường học, hoặc tìm kiếm thông tin tuyển sinh, tuyển dụng, thi viên chức, thi biên chế bạn có thể truy cập nhóm Facebook Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (Click vào đây để vào nhóm)! Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC chỉ chia sẻ các hoạt động nghiệp vụ về Thư viện Trường học, tuyệt đối không có bán hàng, bạn yên tâm nhé!

Chúc bạn thành công với nghề Thư viện!!!.

Luật Vạn Thông
Hiến chương Thư viện trường học Nhật Bản. Hiến chương Thư viện trường học Nhật Bản.
910 1

Bài viết Hiến chương Thư viện trường học Nhật Bản.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »