Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất 2021

12:54 PM


VANTHONGLAW - Khi xảy ra tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoà giải cơ sở. Theo quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2018, tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hoà giải. Dưới đây là Mẫu Đơn dề nghị giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành

Lưu ý: Các trường hợp tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, được giải quyết theo quy định pháp luật về phân chia di sản thừa kế.

Bài liên quan:


-------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------o0o---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai)

 

Kính gửi: UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)……………………………

 

Tôi tên là:………………………………………… Sinh ngày:………………………..

CMND / CCCD số:…………………… Do công an………… Cấp ngày:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………..

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hoà giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông/bà:………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Nội dung vụ việc như sau:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

(Trình bày đầy đủ các thông tin về:
- Thửa đất, thời gian sử dụng đất.
Vd: Gia đình tôi có thửa đất tại thôn……, xã (phường, thị trấn)……, quận (huyện)……, tỉnh (TP)…… Được cấp GCNQSDĐ ngày…tháng…năm… thuộc tờ bản đồ số…… tại thửa…… diện tích……… Gia đình tôi đã sử dụng thửa đất từ năm…đến nay.
- Địa điểm khu đất tranh chấp.
- Tóm tắt sự việc dẫn đến tranh chấp đai theo trình tự thời gian.)

Đến nay, các bên không thể thương lượng, hoà giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, tôi làm đơn này, đề nghị UBND xã (phường)……………… tổ chức hoà giải tranh chấp đất giữa gia đình tôi với gia đình ông/bà………, trú tại…………… để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.

Nội dung đề nghị:

1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………

(Trình bày cụ thể nội dung yêu cầu giải quyết
Vd:
1. Yêu cầu UBND xã tiến hành đo đạc lại ranh giới thửa đất
2. Xác định người có quyền sử dụng đất với diện tích tranh chấp.
3. ……………………………………………………………………………)

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét giải quyết nguyện vọng của tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

……………, ngày……tháng……năm 20……

Người làm đơn

 

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:
Ví dụ:
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)
2. ….………………………………………………….


Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất 2021 Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất 2021
910 1

Bài viết Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất 2021

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »