Mẫu Đơn khởi kiện chia thừa kế theo quy định mới nhất năm 2023

12:04 AM


VANTHONGLAW - Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Trong nhiều trường hợp, người chết không để lại di chúc, gây ra bất đồng quan điểm, làm phát sinh các tranh chấp giữa những người thừa kế với nhau. Một số trường hợp khác, dù người để lại di sản đã để lại di chúc, nhưng di chúc không hợp pháp hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của những người thừa kế hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác cũng làm phát sinh tranh chấp, cần yêu cầu Toà án phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Dưới đây là Mẫu Đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất. 

Bài liên quan:

-------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------o0o---------------

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v phân chia di sản thừa kế)

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN……………………………

 

Người khởi kiện:………………………………… Sinh ngày:………………………..

CMND / CCCD số:…………………… Do công an………… Cấp ngày:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………..

(Trường hợp nhiều người cùng khởi kiện thì phải điền đầy đủ thông tin của tất cả người khởi kiện theo mẫu như trên)

Người bị kiện:………………………………… Sinh ngày:………………………..

CMND / CCCD số:…………………… Do công an………… Cấp ngày:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………..

(Trường hợp nhiều người cùng bị kiện thì phải điền đầy đủ thông tin của tất cả người bj kiện theo mẫu như trên)

Xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Trình bày các thông tin về:

- Người để lại di sản, năm sinh, ngày, tháng, năm chết.

- Nội dung di chúc (nếu có).

- Tất cả di sản, hiện trạng di sản, giá trị di sản và người quản lý di sản (nếu có) hoặc người đang sử dụng di sản (nếu có).

- Những người được thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất. Trường hợp người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản, thì trình bày các thông tin về người thừa kế thế vị (nếu có).

- Mối quan hệ giữa người khởi kiện và người bị kiện. Các tranh chấp phát sinh trong việc phân chia di sản thừa kế. Quá trình giải quyết tranh chấp của các bên. Các quyền, lợi ích bị xâm hại của người khởi kiện.)

Căn cứ Điều 186 và khoản 5 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Điều 26. Những tranh chấp về dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.”

Yêu cầu Toà án chia di sản thừa kế của ông/bà…………………………

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết nguyện vọng của tôi.

 

……………, ngày……tháng……năm 20……

Người khởi kiện

 

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:

Ví dụ:

1. Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản sao)

2. Di chúc (nếu có) (bản sao)

3. Sổ hộ khẩu, CCCD/CMND của nguyên đơn (bản sao chứng thực);

4. Các giấy tờ tài liệu chứng minh di sản (bản sao chứng thực);

5. Các văn bản, tài liệu khác (nếu có).


Khách hàng có nhu cầu "Khởi kiện về việc yêu cầu phân chia di sản thừa kế", vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 284 Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com

BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
Mẫu Đơn khởi kiện chia thừa kế theo quy định mới nhất năm 2023 Mẫu Đơn khởi kiện chia thừa kế theo quy định mới nhất năm 2023
910 3

Bài viết Mẫu Đơn khởi kiện chia thừa kế theo quy định mới nhất năm 2023

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »

3 nhận xét

Viết nhận xét