Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

3:00 AM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW -  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam  (11/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trọng tâm đổi mới là kinh tế nhằm  tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với chủ  trương đó, nền kinh tế  đất nước ta đã có bước chuyển mình từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp  sang nền kinh tế thị trường với sự đa dạng về các thành phần kinh tế cùng các hoạt  động kinh doanh, góp phần mạnh mẽ vào việc giải phóng thị trường, tăng quyền tự  chủ kinh doanh của công dân. 

Bài liên quan
>>> Sách luật "Pháp luật về hợp đồng - Các vấn đề pháp lý cơ bản" - Luật sư Trương Nhật Quang
>>> Giết con chim nhại - Harper Lee - Sách luật sư nên đọc.
>>> Sách "Hoàng Việt Hình Luật" - Bộ luật hình sự trước năm 1945
>>> Sách luật - "Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh" - Luật sư Đỗ Đăng Khoa
>>> Danh mục sách luật - sách pháp lý cần thiết cho người học tập, nghiên cứu và hành nghề luật.

Sau hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã  tiến một bước dài trên con đường hội nhập và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Để đạt được những thành tựu trên, Đảng và Nhà nước luôn có những chính  sách, chủ trương để tạo mọi điều kiện, thu hút các chủ thể tham gia vào hoạt động  kinh doanh. Chủ thể kinh doanh khi gia nhập thị trường phải thực hiện đăng ký kinh  doanh. Bởi lẽ, đăng ký kinh doanh là một thủ tục pháp lý “khai sinh và thừa nhận”  sự ra đời của các chủ thể kinh doanh. Do vậy, bất cứ chủ thể  kinh doanh nào thỏa  mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật muốn tiến hành hoạt động sản xuất,  kinh doanh đều có thể đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Thông qua  hoạt động  “đăng ký  kinh doanh, chủ  thể  sẽ  được cấp  “giấy phép đăng ký  kinh  doanh”. Tuy nhiên, để phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, quy trình cải  cách đăng ký kinh doanh đã có những đổi mới. Nhà nước Việt Nam đã chính thức  thống nhất quy trình: đăng ký kinh doanh với đăng ký thuế, áp dụng một mã số duy  nhất định danh cho doanh nghiệp. Do vậy, thuật ngữ “đăng ký kinh doanh” được  thay thế bằng thuật ngữ " đăng ký doanh nghiệp.  

Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động ĐKKD nhằm thực hiện trách nhiệm  quản lý, kiểm tra, giám sát các chủ thể kinh doanh ngay từ khâu thành lập, xác lập  sự công nhận và bảo hộ những cá nhân, tổ chức được tiến hành kinh doanh trong  một lĩnh vực nhất định, loại bỏ khỏi thị  trường những chủ  thể không đủ điều kiện  kinh doanh. Từ đó hướng đến việc bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, lợi ích chung của  toàn xã hội và của các chủ  thể kinh doanh khác. Do vậy, hoạt động đăng ký kinh  doanh  là một trong công đoạn của quá trình thành lập doanh nghiệp, giúp doanh  nghiệp có được địa vị pháp lý trên thị trường không chỉ đơn thuần thỏa mãn các quy  định của Luật doanh nghiệp mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải thỏa mãn các quy  định của pháp luật chuyên ngành. 

Với những tiêu chí đó, hoạt động “đăng ký kinh doanh” theo nghĩa đầy đủ: là để doanh nghiệp được hoạt động trên thương trường,  ngoài việc đăng ký được cấp GCNĐKDN, doanh nghiệp muốn hoạt động phải đáp  ứng điều kiện “hậu kiểm” theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật chuyên  ngành về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.  Hoạt động đăng kinh doanh được phát triển theo thời gian và phù hợp với  thực tế qua quy định của các Luật Doanh nghiệp năm 1999, 2005, 2014 cùng với đó  là những văn bản hướng dẫn thi hành… 

Hệ thống quy định của pháp luật về ĐKKD  đã tạo ra môi trường thu hút mọi nguồn lực đầu tư và duy trì việc quản lý, giám sát  doanh nghiệp. Nhà nước bảo hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp  thực hiện hành vi kinh doanh từ khâu đăng ký thành lập, đi vào hoạt động sản xuất  kinh doanh và cả  khi doanh nghiệp rút khỏi thị  trường,  đồng thời luôn quan tâm  phát triển pháp luật về ĐKKD để quy định đầy đủ cho các loại hình doanh nghiệp  có cơ sở pháp lý khi ra đời hoạt động nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích.   Ngoài ra, hoạt động  đăng ký  kinh doanh  là một trong những hình thức để  thực hiện quyền tự do kinh doanh thúc đẩy các chủ  thể kinh doanh tham gia vào  “một sân chơi chung”. 

Tuy nhiên, từ quy định của pháp luật cho tới việc thực tiễn  triển khai áp dụng vẫn còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chưa có sự  thống nhất, gây  khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, cơ quan đăng ký kinh  doanh khó theo dõi đòi hỏi cần có những quy định hợp lý hơn, sát thực hơn, hiệu  quả thực thi cao… để phù hợp với thực tế như: quy định pháp luật về sáp nhập, tạm  ngừng, chuyển đổi, hợp nhất doanh nghiệp, các thương nhân, thể nhân khi có nhu  cầu kinh doanh nhưng không muốn đăng ký kinh doanh, hay hậu quả pháp lý cho  các thành viên khi tham gia thành lập công ty tên công ty, thương hiệu của công  ty… điều này cần phải có sự nghiên cứu, lý giải cả về lý luận và thực tiễn.     

Xuất phát từ các yêu cầu trên, tác giả đã đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Pháp  luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay” để nghiên  cứu và làm Luận án Tiến sĩ luật học. Đồng thời qua đó, luận án cũng hướng đến  việc tìm hiểu, nghiên cứu, so sánh và phân tích những luận điểm, luận cứ khoa học  và thực tiễn quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh để nhằm đưa ra những  kiến nghị, hướng hoàn thiện phù hợp.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
910 1

Bài viết Pháp luật về đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »