Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam.

2:00 AM
Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam.
VANTHONGLAW - Hoạt động tín dụng của công ty CTTC tại Việt Nam trong những năm  gần đây bên cạnh những mặt tích cực là tạo thêm một kênh huy động vốn, vay  vốn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh  doanh sản xuất thì cũng bộc lộ nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến nền kinh tế.  

Bài liên quan

Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: ảnh hưởng của khủng  hoảng kinh tế thế giới trong những năm vừa qua, bản thân sự quản lý yếu kém  của các công ty CTTC… và trong đó có sự ảnh hưởng không nhỏ của các quy  định của pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty CTTC còn thiếu sự đồng  bộ, chưa phù hợp.  Đến nay hoạt động này ở Việt Nam mới chỉ được điều chính bởi Nghị  định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ “về tổ chức và hoạt  động của công ty cho thuê tài chính” và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều  bởi Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 và Nghị định số  95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ. 

Luật các Tổ chức tín dụng  cũng đề cập nhưng với tư cách là một hình thức cấp tín dụng của Tổ chức tín  dụng và quy định rất chung chung về hoạt động cho thuê tài chính. Ngoài ra  còn một số Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh về hoạt  động CTTC như Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Ngân  hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 08/2006/TT-NHNN ngày 12/10/2006  của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,…

Có thể nói văn bản pháp luật điều  chỉnh trực tiếp về công ty CTTC có giá trị pháp lý không cao, đồng thời  những quy định trong các văn bản pháp luật về công ty CTTC vẫn chưa thực  sự linh hoạt, phù hợp với thực tiễn kinh doanh như quy định về trình tự, thủ  tục thành lập công ty, quy trình, nghiệp vụ CTTC, quyền của công ty CTTC,  tài sản cho thuê, chính sách thuế, huy động vốn, xử lý tranh chấp phát sinh từ hoạt động CTTC,…

Những bất cập, vướng mắc này đặt  ra yêu cầu phải tiếp  tục nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật về công ty CTTC, tạo môi trường pháp  lý đầu đủ, an toàn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp hoạt động của các  công ty CTTC diễn ra an toàn, hiệu quả cao.  Việc hoàn thiện và phát triển hoạt động CTTC, trong đó có việc hoàn  thiện pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty CTTC là một yêu cầu cấp  thiết góp phần giải quyết những khó khăn về vốn, thúc đẩy nhanh sự tiến bộ  khoa học và công nghệ. 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp  phù hợp thúc đẩy sự phát triển hoạt động công ty CTTC là hết sức cần thiết và  vô cùng quan trọng. Xuất phát từ những đòi hỏi của lý luận và thực tiễn, tác  giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo  Thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam. Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam.
910 1

Bài viết Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »