Quy định về hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

5:07 PM

 Quy định về hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022


VANTHONGLAW Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 16/6/2022 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2023. Theo đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bãi bỏ, thay thế và bổ sung một số quy định mới để phù hợp với thực tiễn và giải quyết những vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019).

Bài liên quan:

Một trong số những thay đổi trong Luật Kinh doanh bảo hiểm mới là sửa đổi các quy định về hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định có 05 loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

- Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

- Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

Ngoài ra, còn một loại hợp đồng bảo hiểm khác không được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm là hợp đồng hàng hải.

Như vậy, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bãi bỏ quy định về hợp đồng trách nhiệm dân sự mà sửa đổi thành 02 loại hợp đồng khác nhau là hợp đồng bảo hiểm thiệt hại và hợp đồng trách nhiệm. Ngoài ra, không quy định chung về hợp đồng bảo hiểm con người mà tách bạch thành 02 loại hợp đồng gồm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong hợp đồng bảo hiểm:

- Hợp đồng hàng hải áp dụng quy định trong Bộ luật Hàng hải, trường hợp Bộ luật Hàng hải không có quy định thì áp dụng quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm;

- Các loại hợp đồng bảo hiểm còn lại áp dụng quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, trường hợp Luật Kinh doanh bảo hiểm không có quy định thì áp dụng quy định trong Bộ luật Dân sự.

Hình thức và nội dung hợp đồng bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản và phải có đầy đủ các nội dung sau:

- Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

- Đối tượng bảo hiểm;

- Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm;

- Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm; quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm;

- Thời hạn bảo hiểm, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm;

- Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

- Phương thức bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

- Phương thức giải quyết tranh chấp.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm: phải được quy định chi tiết trong hợp đồng và doanh nghiệp bán bảo hiểm phải giải thích cho người mua bảo hiểm. Trên thực tế rất nhiều doanh nghiệp bán bảo hiểm lập lờ trong việc giải thích về các điều khoản miễn trừ trách nhiệm cho khách hàng mặc dù pháp luật đã quy định doanh nghiệp bán bảo hiểm bắt buộc phải giải thích về điều khoản miễn trách nhiệm bảo hiểm. Điều đó đã khiến cho khách hàng mua bảo hiểm trở thành bên bị thiệt hại vì không nắm rõ các quyền và lợi ích để tự bảo vệ bản thân. Chính vì lẽ đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã quy định kể từ ngày 01/01/2023, các doanh nghiệp khi giải thích điều khoản miễn trừ cho khách hàng buộc phải cung cấp các bằng chứng xác nhận rằng khách hàng mua bảo hiểm đã được doanh nghiệp bán bảo hiểm giải thích rõ ràng về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm:

Bám sát với tình hình thực tế, khá nhiều trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm lập lờ, chậm bồi thường, trả tiền bảo hiểm nên Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm như sau:

- Theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng bảo hiểm;

- Trường hợp hợp đồng bảo hiểm không quy định thì thời hạn là 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được đầy đủ các hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, hoàn trả tiền bảo hiểm.

Nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm chậm trả bồi thường và tiền bảo hiểm thì Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định nếu doanh nghiệp bán bảo hiểm chậm trả thì sẽ phải trả lãi với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất chậm trả được xác định theo thỏa thuận các bên trong Bộ luật dân sự.

Như vậy, có thể thấy rằng Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 sắp có hiệu lực trong thời gian tới sẽ đóng vai trò thúc đẩy sự minh bạch, quyền lợi cho người mua bảo hiểm cũng như giải quyết được phần nào những vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật kinh doanh bảo hiểm suốt thời gian qua.

Bích Trâm
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG

Quy định về hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022  Quy định về hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
910 1

Bài viết Quy định về hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »