Thành viên công ty chết trước khi hoàn tất thủ tục góp vốn thì xử lý như thế nào?

6:00 PM

 

VANTHONGLAW - Một trong những thủ tục quan trọng để thành lập và đi vào hoạt động của công ty TNHH là việc góp vốn của các thành viên bởi vốn điều lệ là một trong những nội dung cần thiết để thực hiện việc đăng ký kinh doanh và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Vậy nếu đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục góp vốn mà thành viên góp vốn chết thì công ty sẽ phải giải quyết như thế nào? Kính mời bạn đọc đón xem bài viết dưới đây.

Bài liên quan:


Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ tại khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Như vậy, việc chưa hoàn tất thủ tục góp vốn của thành viên cũng được chia làm 02 trường hợp như sau:

  1. Trong thời hạn 90 ngày, thành viên chết khi chưa hoàn tất thủ tục góp vốn. Đối với trường hợp này, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty. 

    1. Nếu người thừa kế này muốn trở thành thành viên của công ty thì có thể lựa chọn tiếp tục thực hiện việc góp vốn để hoàn tất thủ tục góp vốn như thành viên trước đó cam kết, nếu không thì phần vốn chưa góp đủ sẽ được được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên theo như quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp. (thời hạn góp vốn là 90 ngày)

    2. Nếu người thừa kế không muốn trở thành thành viên của công ty thì phần vốn góp đã góp trước đó sẽ được công ty mua lại hoặc thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020

  2. Sau thời hạn 90 ngày, thành viên chết khi chưa hoàn tất thủ tục góp vốn. Đối với trường hợp này theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp và khi người này chết,

    1. Nếu người thừa kế của thành viên đã chết muốn trở thành thành viên của công ty thì sẽ có các quyền tương ứng với thành viên đó. Và đối với phần vốn góp chưa góp của thành viên đó sẽ được công ty chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Vì có thành viên chưa góp đủ phần vốn góp như đã cam kết nên công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định là 90 ngày.

    2. Nếu người thừa kế không muốn trở thành thành viên của công ty thì phần vốn góp đã góp trước đó sẽ được công ty mua lại hoặc thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020. 

Nhìn chung việc thành viên góp vốn chết trước khi hoàn tất thủ tục góp vốn sẽ làm phát sinh ra những hệ quả pháp lý dựa trên việc: thành viên chết trong giai đoạn nào, người thừa kế chọn có muốn trở thành thành viên của công ty hay không,...  Tùy theo từng trường hợp mà công ty có cách giải quyết khác nhau theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Thành viên công ty chết trước khi hoàn tất thủ tục góp vốn thì xử lý như thế nào? Thành viên công ty chết trước khi hoàn tất thủ tục góp vốn thì xử lý như thế nào?
910 1

Bài viết Thành viên công ty chết trước khi hoàn tất thủ tục góp vốn thì xử lý như thế nào?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »