Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trực tiếp và trực tuyến.

11:56 PM

VANTHONGLAW - Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm nhiều chế độ như: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ Học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Trong đó, trợ cấp thất nghiệp là một chế độ rất đỗi quen thuộc đối với người lao động trong khoảng thời gian chưa tìm được việc nên việc nắm rõ các thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp là một trong những điều cần thiết để người lao động có thể bảo vệ được quyền lợi của bản thân. Nắm bắt được điều này, bài viết dưới đây xin được trình bày rõ về điều kiện và thủ tục để người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Bài liên quan:


A. Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động bao gồm:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp: làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
- Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo thời hạn quy định. 

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Chết.


Như vậy, theo quy định của pháp luật, người lao động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên để có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong số những điều kiện trên, có điều kiện yêu cầu người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật cần có những giấy tờ sau:B. Quy trình thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền:


Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm:

 

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các giấy tờ nêu trên, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/3/2015:

“a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.”

Thì có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thay mình theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này. 


Thời hạn nộp hồ sơ là trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013.


Bước 2. Nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp


Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do. 


Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. 


Nếu xét thấy người lao động có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động.


Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Bước 3. Nhận trợ cấp thất nghiệp


Trong vòng 05 ngày kể từ ngày người lao động nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Tổ chức bảo hiểm xã hội phải thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Việc làm 2013.


Bước 4: Nghĩa vụ sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp


Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm 2013 thì hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm. Nếu thuộc một trong các đối tượng sau đây thì không phải thực hiện nghĩa vụ trên nhưng phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:


a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.


Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.


C. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

Bước 1: Người lao động tuy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để nhập đầy đủ thông tin và gửi hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm, Cổng dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, nếu thông tin số sổ Bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, Bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quá trình đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Bước 3: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do Bảo hiểm xã hội chuyển đến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát và gửi hồ sơ trình Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả đến người lao động.

Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trực tiếp và trực tuyến. Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trực tiếp và trực tuyến.
910 1

Bài viết Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trực tiếp và trực tuyến.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »