Được tặng cho một phần vón góp có mặc nhiên trở thành thành viên của công ty?

7:00 PM

 

VANTHONGLAW -Thưa Luật sư, tôi mới được chú ruột tặng cho một phần vốn góp trong một công ty TNHH. Tôi không biết rằng liệu việc nhận phần vốn góp tặng cho này thì tôi có được mặc nhiên trở thành thành viên trong công ty đó hay không?

Bài liên quan:


Xin cảm ơn Quý bạn đã tin tưởng đặt câu hỏi, sau đây chúng tôi xin được trình bày cụ thể phần giải đáp cho câu hỏi trên như sau:


Theo quy định tại khoản 27 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Kể từ thời điểm người góp vốn đã thanh toán toàn phần vốn góp cam kết góp vào công ty thì người góp vốn trở thành thành viên của công ty và công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Khi đã trở thành thành viên của công ty thì người góp vốn được hưởng những quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

d) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

đ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

g) Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này;

h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Có thể thấy, chú của bạn là người sở hữu phần vốn góp nên có thể thực hiện việc tặng cho bạn và bạn có quyền nhận phần vốn góp ấy một cách hợp pháp. Về hệ quả pháp lý  của việc tặng cho phần vốn góp, tại khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: 

"6. Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:

a) Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;

b) Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận."

Theo như bạn đã trình bày thì bạn và người tặng cho phần vốn góp có mối quan hệ là chú - cháu ruột, tức là bạn là hàng thừa kế thứ 3 căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 651 BLDS 2015. Như vậy, trong trường hợp này, bạn sẽ thuộc đối tượng thừa kế của chú bạn nếu những người thừa kế hàng thứ nhất (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chú ruột), hàng thứ hai (ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chú) không còn ai, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

Nếu bạn thuộc đối tượng thừa kế như trên thì bạn sẽ đương nhiên trở thành thành viên của công ty theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020.

Còn nếu bạn không thuộc đối tượng thừa kế thì bạn chỉ có thể trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên của công ty chấp nhận điểm b khoản 6 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trường hợp Hội đồng thành viên của công ty không chấp nhận cho bạn trở thành thành viên của công ty thì chú của bạn có thể thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020 để bạn có thể trở thành thành viên của công ty nếu bạn mong muốn. 

Tóm lại, việc tặng cho phần vốn góp có thể làm phát sinh việc đương nhiên trở thành thành viên của công ty với điều kiện người được tặng cho phải là người thừa kế theo pháp luật theo quy định trong BLDS 2015. Còn nếu không thuộc trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì phải thông qua sự đồng ý của Hội đồng thành viên trong công ty.

Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Được tặng cho một phần vón góp có mặc nhiên trở thành thành viên của công ty? Được tặng cho một phần vón góp có mặc nhiên trở thành thành viên của công ty?
910 1

Bài viết Được tặng cho một phần vón góp có mặc nhiên trở thành thành viên của công ty?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »