Điều kiện mua nhà ở xã hội năm 2021

9:26 AM

 


VANTHONGLAW - Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Loại hình nhà ở này chủ yếu được xây dựng tại 2 thành phố lớn đó là Hồ Chí Minh và Hà Nội, nơi sở hữu những căn hộ đắt đỏ nhất cả nước. Vậy điều kiện mua nhà ở xã hội là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Cơ sở pháp lý:         
-         
Luật Nhà ở năm 2014.

1. Đối tượng được mua nhà ở xã hội:         
Theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014, 09 đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật Nhà ở sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:       
-  
Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
-  Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
-  Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
-  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; (*)         
-  
Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (*)         
-  
Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (*)         
-  
Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; (*)   
-  
Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;         
-  
Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

2. Điều kiện mua nhà ở xã hội:       
Theo Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014, để mua được nhà ở xã hội các đối tượng nêu trên phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập như sau:       
-
 Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;         
-  
Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này. 
-  
Đối với đối tượng (*) thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân Nói cách khác, phải là người có thu nhập hàng tháng từ 11 triệu đồng trở xuống (132 triệu đồng/năm) nếu không có người phụ thuộc;         
-  
Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Quỳnh Như

 

Điều kiện mua nhà ở xã hội năm 2021 Điều kiện mua nhà ở xã hội năm 2021
910 1

Bài viết Điều kiện mua nhà ở xã hội năm 2021

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »