Loại website nào phải được cấp phép theo quy định pháp luật?

6:30 PM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án
VANTHONGLAW - Trong thời đại công nghệ 4.0, với sự phát triển vượt bậc của Internet, các tổ chức, cá nhân đều có thể thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ công nghệ hoặc tự mình xây dựng, thiết lập, tạo website cá nhân miễn phí phục vụ cho nhu cầu của bản thân hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Pháp luật tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ, thông thoáng để tất cả mọi cá nhân, tổ chức được tự do thực hiện công việc này. Tuy nhiên, tùy vào nội dung thể hiện, sẽ có những loại trang thông tin điện tử, loại website cần phải đăng ký để được cấp giấy phép hoạt động.

Bài liên quan

Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018, đã phân loại các trang thông tin điện tử/website xuất bản trên Internet như sau:

"Điều 20. Phân loại trang thông tin điện tử 

Trang thông tin điện tử được phân loại như sau: 

1. Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử. 

2. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. 

3. Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp. 

4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp. 

5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp."

Như vậy, dựa vào các nội dung phân loại nêu trên, tùy thuộc vào nội dung xuất bản mà cá nhân, tổ chức định hướng xây dựng website của mình thuộc phạm vi, loại hình nào. Tiếp đến, căn cứ vào nội dung sẽ biên tập để xuất bản, nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 23 trong Nghị định nêu trên với nội dung dưới đây thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo các quy định tương ứng trong Nghị định ố 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP: 
4. Tổ chức, doanh:nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội.
Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cần lưu ý hai trường hợp xuất bản website trên môi trường Internet khác, gồm Báo điện tử và Website thương mại điện tử. 

- Đối với loại hình "Báo điện tử" dưới hình thức trang thông tin điện tử được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về báo chí.

- Đối với loại hình "Website thương mại điện tử" cần tuân theo thủ tục đăng ký hoặc cấp giấy phép theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Xem toàn văn "Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021" của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương

Căn cứ vào quy định của pháp luật về phân chia các nội dung xuất bản trên môi trường Internet nêu trên, người sử dụng dịch vụ mạng khi có nhu cầu xuất bản thông tin trong môi trường số cần xem xét, biên tập cụ thể để tránh việc cung cấp thông tin quá rộng, dàn trải dẫn đến vi phạm quy định. Ngoài ra, song song với việc xuất bản nội dung, người dùng cần quan tâm đến việc sử dụng tên miền website tránh gây ra nhầm lẫn cho người sử dụng như trường hợp Lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử phạt 10 triệu đồng chủ trang thông tin điện tử baokyanh.com.

LUẬT VẠN THÔNG
Loại website nào phải được cấp phép theo quy định pháp luật? Loại website nào phải được cấp phép theo quy định pháp luật?
910 1

Bài viết Loại website nào phải được cấp phép theo quy định pháp luật?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »