Nhân viên thư viện trường học làm việc tại Tổ chuyên môn kể từ năm 2007.

12:03 PM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19


VANTHONGLAW - Việc sắp xếp vị trí việc làm của nhân viên thư viện trường học nói riêng, cán bộ, nhân viên, giáo viên trong các trường học phổ thông nói chung thể hiện quan điểm, định hướng và yêu cầu của Nhà nước về vai trò của từng công việc cụ thể trong quá trình giáo dục học sinh. Trong hệ thống giáo dục quốc gia, từ cấp mầm non đến các Viện - Đại học, thư viện là một thiết chế phải có và luôn nằm trong các tiêu chuẩn xếp hạng hoặc hợp tác quốc tế. Qua các văn bản pháp lý của Bộ GD&ĐT, thể hiện được vai trò của nhân viên thư viện trường học đã được thay đổi rất nhiều trong hơn 20 năm qua.


Bài liên quan

1. Theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Điều 15. quy định nhân viên thư viện thuộc Tổ hành chính - quản trị. Như vậy, chức năng chính của tổ này là thực hiện các công việc hỗ trợ cho việc vận hành, quản lý chung của trường học, không mang đặc tính hỗ trợ hoặc trực tiếp giáo dục đến học sinh.

2. Sau đó, đến năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 04 năm 2007 thay thế Quyết định số 23/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000. Theo Điều 16 của Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, viên chức thư viện thuộc Tổ chuyên môn với những nhiệm vụ sau:  

"a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;  
b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên."

3. Tiếp đến các Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 tiếp tục khẳng định vai trò của nhân viên thư viện trường học nằm trong Tổ chuyên môn. 

Nhân viên thư viện trường học và thành viên Tổ chuyên môn cần lưu ý các khác biệt từ năm 2007 đến năm 2020 trong các quy định trên:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định này theo hình thức Thông tư, do đó, đây là loại văn bản quy phạm pháp luật bắt buộc phải thực hiện, nếu không thực hiện đúng nghĩa là vi phạm pháp luật.

- Vai trò, nhiệm vụ của Tổ chuyên môn ngày càng được bổ sung cụ thể, rõ ràng hơn nhằm giúp cho người chịu trách nhiệm thi hành có đủ căn cứ pháp lý để thực hiện vai trò, công việc của mình.

- Qua các quy định của Tổ chuyên môn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định vai trò của thư viện trường học trong trường phổ thông. Do đó, viên chức thư viện trường học có trách nhiệm và quyền khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động giáo dục của trường học.


4. Như vậy, kể từ năm 2007, viên chức thư viện trường học được xếp vào Tổ chuyên môn, thể hiện quan điểm của cơ quan quản lý Nhà nước về chức năng của thư viện trường học là hỗ trợ hoạt động giáo dục cũng như trực tiếp tham gia vào hoạt động giáo dục đối với học sinh thông qua các tiết đọc, tiết học thư viện, xây dựng tài nguyên thông tin phục vụ việc giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh cũng như công việc của các cán bộ, viên chức khác... Quy định này chính là hiện thức hóa yêu cầu về đào tạo người học định hướng "học tập suốt đời", có khả năng "tự học, tự nghiên cứu" theo chiến lược phát triển quốc gia của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Nhân viên thư viện trường học cũng như nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lý đều cần phải biết vị trí, vai trò và trách nhiệm, quyền lợi từ công việc của mình được pháp luật quy định, hướng dẫn như thế nào. Từ đó, mỗi cá nhân mới có đầy đủ cơ sở để hoàn thành tốt công việc của mình trước khi hỗ trợ các công việc ngoài chuyên môn khác, cũng như yêu cầu cơ quan chủ quản phải thực hiện đúng quy định pháp luật khi giao việc. Đồng thời, dựa trên quy định pháp luật có sẵn, viên chức thư viện trường học cần tổ chức, sắp xếp, phát triển công việc theo đúng chuyên môn khoa học của nghề nghiệp mình đang thực hiện. Chỉ có hoàn thành tốt công việc và góp phận tích cực, thiết thực vào sự phát triển chung của đơn vị, chúng ta mới khẳng định được vị trí của mình cùng với những đồng nghiệp khác.

Nếu có nhu cầu chia sẻ, tìm tài liệu về hoạt động của Thư viện trường học, hoặc tìm kiếm thông tin tuyển sinh, tuyển dụng, thi viên chức, thi biên chế bạn có thể truy cập nhóm Facebook Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (Click vào đây để vào nhóm)! Hội THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC chỉ chia sẻ các hoạt động nghiệp vụ về Thư viện Trường học, tuyệt đối không có bán hàng, bạn yên tâm nhé!

Chúc bạn thành công với nghề Thư viện!!!.

Luật Vạn Thông
Nhân viên thư viện trường học làm việc tại Tổ chuyên môn kể từ năm 2007. Nhân viên thư viện trường học làm việc tại Tổ chuyên môn kể từ năm 2007.
910 1

Bài viết Nhân viên thư viện trường học làm việc tại Tổ chuyên môn kể từ năm 2007.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »