Mẫu Đơn khởi kiện dân sự theo quy định mới nhất và hướng dẫn cách viết.

10:50 PM

Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW Trong giao dịch dân sự, nếu các mâu thuẫn về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên không thể thoả thuận để tìm ra tiếng nói chung thì việc phát sinh các tranh chấp dân sự là điều khó tránh khỏi. Khi đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 khoản 1 Điều 189 BLTTDS 2015, các đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Bộ luật này có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác. Và khi khởi kiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải làm đơn khởi kiện.

Bài liên quan:

>>> Đoạn ghi âm vận chuyển bệnh - chia sẻ có vi phạm pháp luật?
>>> Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự
>>> Thủ tục khởi kiện đòi tiền lương như thế nào?
>>> Tranh chấp tên doanh nghiệp giải quyết như thế nào?
>>> Nhận tiền chuyển khoản nhầm có nghĩa vụ hoàn trả không?


Nội dung đơn khởi kiện được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 189 BLTTDS 2015 và được ban hành mẫu văn bản số 23-DS kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Mẫu đơn khởi kiện này được sử dụng chung trong việc khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự như: tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, tranh chấp lao động, tranh chấp hôn nhân và gia đình,… Dưới đây là mẫu Đơn khởi kiện dân sự theo quy định pháp luật mới nhất và hướng dẫn cách viết Đơn khởi kiện:

--------------------

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3) ………………………………………………………

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………

Số điện thoại:………………….(nếu có); số fax:………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………..(nếu có)

Người bị kiện: (5) …………………………………………………………

Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………… 

Số điện thoại:………………….(nếu có); số fax:………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………..(nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………

Số điện thoại:………………….(nếu có); số fax:………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………..(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………

Số điện thoại:………………….(nếu có); số fax:………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………..(nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11) …………………..

….…………………………………………………………………………..

Người làm chứng (nếu có) (12) ……………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………

Số điện thoại:………………….(nếu có); số fax:………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………..(nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1. ….………………………………………………………………………..

2. ….………………………………………………………………………..

3. (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ….……………………………………………………………….

 

 

Người khởi kiện (16)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Mẫu Đơn khởi kiện dân sự theo quy định mới nhất và hướng dẫn cách viết. Mẫu Đơn khởi kiện dân sự theo quy định mới nhất và hướng dẫn cách viết.
910 1

Bài viết Mẫu Đơn khởi kiện dân sự theo quy định mới nhất và hướng dẫn cách viết.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »