Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định mới nhất

12:24 AM

Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19

VANTHONGLAW - Trong xã hội ngày nay, việc kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc không còn là một vấn đề xa lạ. Khi mục đích của hôn nhân không đạt được, cả vợ và chồng đều tự nguyện chấm dứt cuộc hôn nhân và đã đạt được sự thoả thuận về các về đề liên quan đến quan hệ hôn nhân, con cái, tài sản,... thì việc ly hôn sẽ được giải quyết theo hình thức thuận tình ly hôn. Trong trường hợp này, khi vợ chồng quyết định ly dị, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn sẽ được sử dụng để thể hiện lý do, nguyện vọng ly hôn và các thoả thuận giữa hai bên. Dưới đây là mẫu đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định pháp luật mới nhất:

Bài liên quan:
>>> Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ở Việt Nam hiện nay
------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------o0o---------------

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN……………………, TP. ………………………

Họ và tên chồng:………………………………………… Sinh ngày:……………………..

CMND / CCCD số:……………………Do công an………………… Cấp ngày:…………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ:……………………………………………. Sinh ngày:……………………..

CMND / CCCD số:……………………Do công an………………… Cấp ngày:…………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

Xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn vào ngày……tháng……năm……… theo Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:……/GKS tại UBND phường……………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân…………………………………… công nhận thuận tình ly hôn. Lý do:……………………………………………………………...

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét, giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân hiện nay. Chúng tôi đã cùng nhau thoả thuận các vấn đề sau, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung: chúng tôi đã tự nguyên thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở: chúng tôi tự nguyên thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ: chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có nợ chung)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

……………………, ngày……tháng……năm 20……

HỌ VÀ TÊN CHÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

HỌ VÀ TÊN VỢ

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định mới nhất Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định mới nhất
910 1

Bài viết Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định mới nhất

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »