Người lao động nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày?

5:43 PM
VANTHONGLAW - Bộ luật lao động 2019 ra đời có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 có nhiều điểm thay đổi đáng kể so với Bộ luật lao động 2012 nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động. Điển hình có thể kể đến là việc cho phép người lao động nghỉ việc không cần lý do mà chỉ cần đảm bảo nghĩa vụ báo trước với người sử dụng lao động. Về thời hạn báo trước cụ thể như thế nào cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý:
-         Bộ luật lao động 2019;
-         Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Thay vì phải có lý do chính đáng như quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 thì tại Bộ luật lao động 2019, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước thời hạn như sau:
- Nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn: báo trước ít nhất 45 ngày;
- Nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: báo trước ít nhất 30 ngày;
- Nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng: báo trước ít nhất 03 ngày làm việc;
- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Ngành, nghề, công việc đặc thù và thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 và điểm d khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:
Điều 7. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù
1. Ngành, nghề, công việc đặc thù gồm:
a) Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay;
b) Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
c) Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài;
d) Trường hợp khác do pháp luật quy định.
2. Khi người lao động làm ngành, nghề, công việc quy định tại khoản 1 Điều này đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với những người lao động này thì thời hạn báo trước như sau:
a) Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên;
b) Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng."

Đây là điểm thay đổi nổi bật trong Bộ luật lao động 2019, giúp người lao động dễ dàng giải thoát quan hệ lao động cũ, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có được cơ hội việc làm tốt hơn, phù hợp với bản thân.

 Quỳnh NhưNgười lao động nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày? Người lao động nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày?
910 1

Bài viết Người lao động nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »