Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai 2013

6:30 PM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW - Đất đai được xác định là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực  quan trọng phát triển đất nước. Từ khi có Hiến pháp năm 1980, xét về chế độ  sở hữu, đất đai ở nước ta chỉ có một chế độ sở hữu, đó là sở hữu toàn dân. Kế  thừa tinh thần tại Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng  định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ  sở  hữu và thống nhất quản lý (Điều 53). 

Bài liên quan
>>> Loại website nào phải được cấp phép theo quy định pháp luật?
>>> Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định mới nhất
>>> Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 ở Việt Nam hiện nay.
>>> Vợ hoặc chồng tự ý góp vốn thành lập doanh nghiệp, có tự rút vốn được không?
>>> Đền bù khi áp dụng Điều 254 Quyền về lối đi qua

Luật Đất đai (1993, 1998, 2001,  2003, 2013) đã thể chế hoá chính sách đất đai của Đảng và cụ thể hoá các quy  định về đất đai của Hiến pháp; đồng thời quy định các nguyên tắc quản lý và  sử dụng đất đai: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý và trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thông qua các  hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử  dụng đất  và chuyển  quyền sử dụng đất; Sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đúng  mục đích sử dụng đất và trong thời hạn sử dụng đất; tiết kiệm, có hiệu quả, đi đôi với bảo vệ môi trường.  

Quyền sử dụng đất là một loại quyền về tài sản đặc biệt phát sinh trong  quan hệ sử dụng đất. Hiện nay, về mặt pháp lý, không có khái niệm mua bán  đất đai, mà chỉ có khái niệm chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Luật Đất  đai năm 2013. Chuyển quyền sử dụng đất là một loại giao dịch dân sự đặc  thù, có điều kiện. Có nhiều hình thức chuyển quyền sử  dụng đất: chuyển  nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng  đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; trong đó, chuyển nhượng là  một trong những hình thức phổ  biến. 

Trong giai đoạn hiện nay, chuyển  nhượng quyền sử dụng đất là đòi hỏi tất yếu, khách quan của nền kinh tế thị  trường nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tự do cư trú của công dân.  Việc pháp luật đất đai ghi nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đáp ứng nhu cầu của người dân về đất nông nghiệp, đất ở và đất sản xuất - kinh  doanh; tạo cơ sở pháp lý cho người sử dụng đất chủ động đầu tư, nâng cao hiệu  quả sử dụng đất; đồng thời, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.  

Tuy nhiên, trong quá trình tổ  chức thực hiện còn bộc lộ một số  tồn tại như  chuyển nhượng quyền sử dụng khi không đủ điều kiện chuyển quyền; chuyển  nhượng quyền sử  dụng đất không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm  quyền; sự hiểu biết về thủ tục, trình tự chuyển nhượng của người dân và một số  cán bộ còn hạn chế; nên thị trường phi chính quy (thị trường ngầm) vẫn tồn tại  với việc mua bán trao tay dưới nhiều hình thức, nằm ngoài sự kiểm soát của  Nhà nước. Sự  tồn tại kéo dài của thị  trường BĐS phi chính quy tác động xấu  đến thị  trường BĐS,  ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng BĐS và làm thất  thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động chuyển nhượng đất đai.  

Vì thế, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử  dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nhằm tìm  ra những giải pháp pháp lý bảo đảm sự vận hành bình thường, lành mạnh của thị  trường chuyển nhượng đất đai là đòi hỏi của thực tế cuộc sống. Từ những lý do  trên đây, tôi chọn đề tài “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế  theo quy định của Luật Đất đai 2013” làm luận văn thạc sĩ luật học.

Nguyễn Ngọc Anh

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai 2013 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế  theo quy định của Luật Đất đai 2013
910 1

Bài viết Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai 2013

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »