50 tỷ cho việc sao kê là lời hứa đôi bên hay một hợp đồng được pháp luật công nhận và bảo vệ

1:00 PM


Hơp đồng hứa thưởng, tranh chấp hợp đồng hứa thưởng, 50 tỷ sao kê

VANTHONGLAW - Trong thời gian qua, cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc việc, sau khi ông T.T đã công khai tài khoản sao kê theo như yêu cầu của bà H, liệu rằng ông T có nhận được khoản tiền 50 tỉ như lời bà H đã cam kết trên sóng Livestream hay không? Và việc hứa hẹn trên có được pháp luật bảo hộ hay không?

Bài viết liên quan!
>>> Quyền làm việc của người khuyết tật tại Việt Nam.

 Theo quy định của pháp luật tại Điều 570 của Bộ Luật Dân sự 2015:

“1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội.”

 Do đó, lời nói trên sóng Livetream của bà H có kèm theo khoản tiền 50 tỷ và cam kết hứa thưởng khoản tiền trên cho ông T, khi ông thực hiện việc sao kê tài khoản cứu trợ. Lúc này, giữa bà H và ông T đã hình thành một hợp đồng hứa thưởng với bên hứa thưởng là bà H và bên nhận tiền hứa thưởng là ông T.

 Ngày sau đó, ông T đã có động thái thực hiện công khai lên trang cá nhân Facebook của mình hơn 1000 trang giấy sao kê từ tài khoản nhận tiền hỗ trợ. Và chắc chắn rắng để đủ điều kiện nhận khoản tiền hứa thưởng trên, thì bảng sao kế của ông T phải chính xác và không xuất hiện bất kỳ hành vi nào có liên quan đến việc chiếm dụng khoản tiền hỗ trợ để thực hiện cho mục đích cá nhân.

 Trong trường hợp nào việc hứa thưởng trên có thể được rút lại?

Tại Điều 571 của Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

“Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc, thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.”

Như vậy, nếu như bà H muốn rút lại tuyên bố hứa thưởng, phải thực hiện công khai yêu cầu rút lại tuyên bố hứa thưởng trên sóng Livestream của bà. Đồng thời bà H chỉ được rút lại tuyên bố hứa thưởng trước thời hạn bắt đầu công việc (nếu có thời hạn) hoặc trước khi ông T thực hiện việc sao kê tài khoản từ thiện. Nếu như ông T đã thực hiện công việc theo như nội dung tuyên bố hứa thưởng của bà H, thì lúc này bà H không thể rút lại tuyên bố hứa thưởng được nữa. 

Quang Long


50 tỷ cho việc sao kê là lời hứa đôi bên hay một hợp đồng được pháp luật công nhận và bảo vệ 50 tỷ cho việc sao kê là lời hứa đôi bên hay một hợp đồng được pháp luật công nhận và bảo vệ
910 1

Bài viết 50 tỷ cho việc sao kê là lời hứa đôi bên hay một hợp đồng được pháp luật công nhận và bảo vệ

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »