Đăng ký khai sinh theo pháp luật về hộ tịch hiện nay từ thực tiễn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3:30 AM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án
VANTHONGLAW - Đăng ký khai sinh và quản lý đăng ký khai sinh là nhiệm vụ quan trọng luôn  được các quốc gia quan tâm thực hiện. Hoạt động này còn là cơ sở để Nhà nước  công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân, đồng thời có biện  pháp quản lý dân cư một cách khoa học, phục vụ  thiết thực cho việc xây dựng,  hoạch định chính sách phát triển kinh tế  -  xã hội, quốc phòng  -  an ninh của đất  nước. 

Bài liên quan

Tại hầu hết các nước, các sự kiện hộ tịch của con người từ khi sinh ra đến khi  chết như khai sinh, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, giám hộ, thay đổi, cải chính hộ  tịch, khai tử… đều được đăng ký và được quản lý chặt chẽ.  

Ở Việt Nam, đăng ký khai sinh và quản lý đăng ký khai sinh được xác định  là khâu trung tâm của toàn bộ hoạt động quản lý dân cư. Với những giá trị tiềm tàng  như vậy, công tác quản lý hộ tịch nói chung và quản lý đăng ký khai sinh đã khẳng  định vai trò vô cùng quan trọng của nó trong tiến trình phát triển của xã hội. Nhận  thức được vấn đề này, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính  sách, pháp luật về quản lý hộ  tịch bước đầu tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt  động này. Đặc biệt ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hộ tịch. 

Luật Hộ  tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đánh dấu một bước phát  triển mới trong lịch sử pháp luật quản lý nhà nước về hộ tịch, về đăng ký khai sinh  ở nước ta. Thực tiễn cho thấy, thời gian qua công tác quản lý hộ  tịch và đăng ký  khai sinh ở nước ta đã có những bước phát triển ổn định, đạt được những kết quả  quan trọng. Công tác xây dựng thể chế được tăng cường; việc phổ biến, giáo dục  pháp luật về hộ  tịch và đăng ký khai sinh ngày càng được coi trọng. Trình tự, thủ  tục đăng ký khai sinh cũng từng bước được đơn giản hóa, ngày càng tạo thuận lợi  cho người dân... 

Với những kết quả đã đạt được, công tác quản lý và đăng ký khai  sinh ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng đối với quản lý nhà nước  và xã hội, góp phần bảo đảm ngày một tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công  dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý và đăng ký  khai sinh còn có nhiều hạn chế như: Thủ tục đăng ký khai sinh chưa khoa học, chưa  phù hợp thực tế, trình độ, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác quản lý và  đăng ký khai sinh; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đăng ký khai sinh chưa  được quan tâm đúng mức… 

Những hạn chế này đã làm giảm đi hiệu lực, hiệu quả  công tác đăng ký khai sinh. Thực trạng  này do nhiều nguyên nhân, trong đó có  những nguyên nhân xuất phát từ chính các quy định của pháp luật về đăng ký khai  sinh.   Là một huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm  qua, huyện Hóc Môn đã có nhiều cố gắng, nỗ  lực trong quản lý và đăng ký khai  sinh trên địa bàn huyện.Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền công  tác đăng ký khai sinh trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh từng  bước được thực hiện nghiêm túc đầy đủ, chính xác. 

Tuy nhiên, thực trạng đăng ký  khai sinh trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy những bất  cập của công tác quản lý và đăng ký khai sinh. Với thực trạng đó và những đòi hỏi  của tình hình mới, để  luận giải những vấn đề  lý luận và thực tiễn về đăng ký khai  sinh, tôi đã lựa chọn đề tài “Đăng ký khai sinh theo pháp luật về hộ tịch hiện nay  từ  thực tiễn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh”  làm đề  tài luận văn tốt  nghiệp thạc sĩ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính của mình.  

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Đăng ký khai sinh theo pháp luật về hộ tịch hiện nay từ thực tiễn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký khai sinh theo pháp luật về hộ tịch hiện nay từ  thực tiễn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
910 1

Bài viết Đăng ký khai sinh theo pháp luật về hộ tịch hiện nay từ thực tiễn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »