Người không biết chữ và bị khiếm khuyết về thính giác thì có được khiếu nại, tố cáo hay không và giải quyết như thế nào?

1:30 PM
Người không biết chữ và bị khiếm khuyết về thính giác thì có được khiếu nại, tố cáo hay không và giải quyết như thế nào?
Khiếu nại hành chính đối với người có khuyết tật, Quyền của người khuyết tật khi khiếu nại quyết định hành chính

VANTHONGLAW - Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo là người không biết chữ và bị khiếm khuyết về thính giác thì phải giải quyết như thế nào? Có được từ chối tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Tiếp công dân hay không? Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN ngày 05/9/2018, có quy định trường hợp trực tiếp đến khiếu nại và không thể tự viết đơn...Đề nghị có quy định cụ thể về trường hợp này?

Bài viết liên quan!
>>> Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam
>>> Công dân có quyền khiếu nại tất cả các quyết định hành chính hay không?
>>> Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước Việt Nam
>>> Các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế
>>> Đăng ký giấy khai sinh theo pháp luật về hộ tịch hiện nay từ thực tiễn huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

Giải đáp: Khoản 1 Điều 22 Bộ Luật Dân sự năm 2015 (BLDS) quy định:

Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần”. Theo đó, một người bị khiếm thính và không biết chữ không đương nhiên bị coi là mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nếu không có quyết định của tòa án tuyên bố người này bị mất năng lực hành vi dân sự. Do vây, trường hợp người khiếu nại, tố cáo bị khiếm thính và không biết chữ (không thể tự viết đơn) nếu không có quyết định của Tòa án tuyên bố người này mất năng lực hành vi dân sự, thì không được từ chối, mà phải tiếp công dân theo quy định trong từng lĩnh vực cụ thẻ. Ví dụ như tiếp công dân trong tố tụng hình sự, thực hiện khoản 3 Điều 6 và điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN ngày 05/9/2018 (Thông tư liên tịch 02/2018), quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 về khiếu nại, tố cáo với sự có mặt của người chứng kiến, biên bản phải có điểm chỉ của họ và chữ lý của người chứng kiến.

 -----------------------Khách hàng có nhu cầu "Khiếu nại, khởi kiện các quyết định hành chính", vui lòng liên hệ:

SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ

Quang Long

Người không biết chữ và bị khiếm khuyết về thính giác thì có được khiếu nại, tố cáo hay không và giải quyết như thế nào? Người không biết chữ và bị khiếm khuyết về thính giác thì có được khiếu nại, tố cáo hay không và giải quyết như thế nào?
910 1

Bài viết Người không biết chữ và bị khiếm khuyết về thính giác thì có được khiếu nại, tố cáo hay không và giải quyết như thế nào?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »