Danh sách văn phòng công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh.

4:05 PM
Danh sách văn phòng công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng do Quốc hội Nhà nước XHCN Việt Nam bàn hành ngày 20/06/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Phòng công chứng và Văn phòng công chứng có nhiệm vụ và trách nhiệm nghề nghiệp như nhau, tuy nhiên đây là hai tổ chức khác biệt. Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện hai nghiệp vụ chính là công chứng và chứng thực.

Bài liên quan

Dưới đây là Danh sách văn phòng công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Công văn số 9519/STP-BTTP ngày 28/9/2018 của Sở Tư pháp về việc thông báo danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng:
 1. Quản lý công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. 
 2. Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê. 
 3. Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. 
 4. Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của tổ chức mình. 
 5. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Luật công chứng 
 6. Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công chứng trong quá trình tập sự tại tổ chức mình. 
 7. Tạo điều kiện cho công chứng viên của tổ chức mình tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm. 
 8. Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng. 
 9. Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng. 
 10. Chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng quy định tại Luật công chứng. 
 11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
-----------------------Khách hàng có nhu cầu "Liên hệ thực hiện, soạn thảo, tư vấn hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất", vui lòng liên hệ:

SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ

Luật Vạn Thông

Danh sách văn phòng công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách văn phòng công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh.
910 1

Bài viết Danh sách văn phòng công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »