Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ thực tiễn thành phố Hà Nội.

1:30 AM
Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ  thực tiễn  thành phố Hà Nội.
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW - Quyền bất khả xâm phạm thân thể, tính mạng là những quyền nhân thân  gắn liền với mỗi công dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo hộ. Điều 20 Hiến  ph́p năm 2013 khẳng đ̣nh: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân  thể, được pháp luật bảo hộ về  sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, không bị  tra  tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất cứ hình thức đối xử nào khác xâm  phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm".  

Bài liên quan

Thể chế hóa quy đ̣nh của Hiến pháp, BLHS Việt Nam qua các lần pháp  điển hóa đều dành một chương riêng để  quy đ̣nh các tội danh cụ  thể  xâm  phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của ngừi khác.  Tại BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tội cố ý gây thương  tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngừi kh́c được quy đ̣nh tại Điều  134, Chương XIV. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, thống nhất cho việc đ̣nh  tội danh đối với những hành vi gây thương t́ch hoặc gây tổn hại cho sức khỏe  của ngừi khác xảy ra trên thực tế.  

Mặc dù vậy, các cơ quan tiến hành tố  tụng hình sự  trong phạm vi cả  nước cũng như ở từng đ̣a phương trong đó có thành phố Hà Nội, khi áp dụng  pháp luật hình sự, nhất là khi đ̣nh tội danh tội cố ý gây thương t́ch hoặc gây  tổn hại cho sức khỏe của ngừi khác, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn  những hạn chế, sai sót nhất đ̣nh như: X́c đ̣nh tội danh thiếu chính xác, còn  có sự nhầm lẫn giữa tội cố ý gây thương t́ch hoặc gây tổn hại cho sức khỏe  của ngừi khác với các tội phạm có liên quan hoặc để lọt tội phạm... 

Những hạn chế, thiếu sót này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến công t́c đấu tranh  phòng, chống tội phạm mà còn làm giảm uy tín của ćc cơ quan tiến hành tố  tụng hình sự, t́c động tiêu cực đến lòng tin của ngừi dân vào công lý, công  bằng xã hội. 

Những hạn chế, sai sót trong đ̣nh tội danh tội cố ý gây thương t́ch hoặc  gây tổn hại cho sức khỏe của ngừi khác là do nhiều nguyên nhân khách  quan, chủ quan khác nhau như: Quy đ̣nh của BLHS hiện hành về những tình  tiết đ̣nh tội, đ̣nh khung của tội phạm này còn nhiều bất cập; vấn đề  giải  th́ch, hướng dẫn áp dụng các tình tiết này chưa ḳp th̀i, cụ thể; vấn đề đ̣nh  tội tội danh đối với một số  tội phạm cụ  thể ở một đ̣a bàn cụ  thể chưa được  làm sáng tỏ về mặt lý luận một cách thấu đ́o; trình độ chuyên môn, nghiệp  vụ, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán  chưa đồng đều, chưa đ́p ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; mối quan hệ phối hợp  giữa ćc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đôi khi chưa được chặt chẽ v.v...  

Đây là những vấn đề cần sớm có biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng  đ̣nh tội danh đối với những hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức  khỏe của ngừi khác, bảo đảm đúng ngừi, đúng tội, đúng ph́p luật, không  để lọt tội phạm, không làm oan ngừi vô tội.  

Như vậy, cả về mặt lý luận, lập ph́p cũng như thực tiễn áp dụng pháp  luật hình sự để giải quyết các vụ án cố ý gây thương t́ch hoặc gây tổn hại cho  sức khỏe của ngừi kh́c đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề đ̣nh tội danh  tội cố ý gây thương t́ch hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngừi khác, nhất  là ở một đ̣a bàn cụ thể.  Với lý do trên, học viên lựa chọn đề  tài: "Định tội danh tội cố  ý gây  thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ  thực tiễn  thành phố Hà Nội" để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ. 

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ thực tiễn thành phố Hà Nội. Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ  thực tiễn  thành phố Hà Nội.
910 1

Bài viết Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ thực tiễn thành phố Hà Nội.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »