Tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam

2:00 PM

 

Tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam

VANTHONGLAW - Tính mạng của con người là giá trị cao quý nhất của con người. Quyền sống là quyền cơ bản, hàng đầu của con người. Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, là đạo luật gốc mà các văn bản pháp luật khác phải tuân theo. Quyền sống của con người được qui định tại điều 71 Hiến pháp năm 1992. 

Bài liên quan
>>> Loại website nào phải được cấp phép theo quy định pháp luật?
>>> Mẫu Đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định mới nhất
>>> Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 ở Việt Nam hiện nay.
>>> Vợ hoặc chồng tự ý góp vốn thành lập doanh nghiệp, có tự rút vốn được không?
>>> Đền bù khi áp dụng Điều 254 Quyền về lối đi qua

Đồng thời, được cụ thể hóa tại các điều 32, 609 Bộ luật Dân sự, Điều 8, Điều 24 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bộ luật Hình sự năm 1999 (được Quốc hội khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 6 từ ngày 18/11 đến ngày 21 tháng 12 năm 1999) đã dành chương XII quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Đây là chương thứ hai phần các tội phạm cụ thể, chỉ đứng sau chương quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. 

Điều đó cho thấy vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của quyền sống. Trong thời gian qua, quyền sống - tính mạng của công dân được bảo đảm trên nhiều phương diện. Tuy vậy, còn khá nhiều nguy cơ đe dọa sự sống của con người cần được phòng ngừa, ngăn chặn và chống lại như các hành vi xâm phạm tính mạng của con người. Trong những năm gần đây, tội phạm xâm phạm tính mạng nói chung và tội phạm vô ý làm chết người nói riêng có chiều hướng gia tăng về tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, phức tạp, tinh vi về thủ đoạn. 

Tính chất tội phạm rất nghiêm trọng. Công tác đấu tranh, phòng ngừa và chống tội phạm này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Về mặt lý luận: cho đến nay, ít có công trình về vấn đề này. Bên cạnh đó, còn nhiều tranh cãi trên thực tế khi xác định lỗi của người có hành vi làm chết người. Về thực tiễn, các cơ quan pháp luật còn lúng túng trong việc định tội danh. 

Do vậy, cần nghiên cứu một cách có hệ thống, đầy đủ về vấn đề này. Với những lý do nêu trên, việc nghiên cứu đề tài "Tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam" là rất cần thiết.

Phí Thị Ngọc Hương

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam Tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam
910 1

Bài viết Tội vô ý làm chết người trong luật hình sự Việt Nam

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »