Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ 2021.

9:00 AM
VANTHONGLAWMẫu đơn khởi kiện đòi nợ 2021.

Mẫu đơn liên quan
>>> Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm theo quy định mới nhất.

-------------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày….. tháng …… năm..............

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân quận/huyện/tỉnh/thành phố ............................

Người khởi kiện: ........................, sinh năm ........

Địa chỉ: ............................................

Số điện thoại: ................................

Người khởi kiện: ........................, sinh năm ........

Địa chỉ: ............................................

Số điện thoại: ........................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ......................., sinh năm .............

Địa chỉ: ..............................................................................

Số điện thoại: ........................

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Kính thưa Tòa án nhân dân...........................................,

Vào ngày ........................., tôi và ......................... đã lập “Hợp đồng vay tiền” (Giấy giao nhận tiền) tại ............................................với nội dung ông/bà vay của tôi số tiền 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày lập “Hợp đồng vay tiền” (Giấy giao nhận tiền), khoản vay này không có lãi (hoặc có lãi...............%/tháng).

Vợ/Chồng tôi là ông/bà ......................... không có ý kiến về Hợp đồng vay tiền” (Giấy giao nhận tiền) nêu trên.

Đến nay đã ............... tháng kể từ ngày lập Hợp đồng vay tiền” (Giấy giao nhận tiền) nhưng dù nhiều lần tôi yêu cầu, ông/bà........................ vẫn không đồng ý trả lại cho tôi 2.000.000.000 đồng đã vay. Việc làm của ông/bà......................... đã ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tôi.

Do đó, căn cứ Điều 280 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Khoản 3 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, kính đề nghị Tòa án nhân dân .................. giải quyết yêu cầu ông/bà....................... phải hoàn trả lại cho tôi toàn bộ số tiền 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1.     Hợp đồng vay tiền” (Giấy giao nhận tiền) lập ngày.....................,

2.     Căn cước công dân, Hộ khẩu [người khởi kiện]

              Người khởi kiện

            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

-----------------------Khách hàng có nhu cầu "Khởi kiện đòi tiền cho vay", vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 284 Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ

Luật Vạn Thông
Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ 2021. Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ 2021.
910 1

Bài viết Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ 2021.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »