Danh từ và tài liệu - Dân luật và hiến luật - Giáo sư Vũ Văn Mẫu (1968) [PDF].

10:42 AM
Công ty luật, luật sư, tranh chấp thừa kế, lập di chúc, sách pháp luật, sách pháp lý miễn phí, sách dành cho luật sư, sách dành cho thẩm phán, kiểm sát viên, thừa phát lại

VANTHONGLAW - Luật sư Vũ Văn Mẫu (1914 - 1998) là một trong những học giả luật học nổi tiếng nhất của nền học thuật pháp lý Việt Nam. Ông là một người thông hiểu các thứ tiếng Anh, Pháp, Hán văn và thông thạo cả Tây học, Nho học trong thời kỳ Việt Nam từ trước năm 1945. Có thể nói, với riêng cá nhân Luật sư Mẫu, ông là một người của luật học, dấn thân vào sự nghiệp chính trị bằng tài năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Khi đã là giáo sư thực thụ trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, ông cùng giáo sư Lê Đình Chân đã soạn quyển "Danh từ và tài liệu - Dân luật và hiến luật" dành để giảng dạy cơ bản cho sinh viên năm nhất.

Bài liên quan

Đoạn trích trong tác phẩm: 

"Phần Danh từ và tài liệu Dân luật gồm bốn phần, trong đó:

I- Phần danh từ giải thích các danh từ Dân luật, hiểu theo nghĩa rộng, trong chương trình Cử nhân luật năm thứ nhất. Nói như vậy, có nghĩa là phần này giải thích các danh từ luật pháp liên hệ xa gần đến chương trình dân luật năm thứ nhất, nhưng chỉ giải thích torng phạm vi chương trình này mà thôi, với mục đích giúp các sinh viên mới bắt đầu học luật có ngay được một ý niệm khái quát, giản dị về một số vấn đề cần thiết liên quan đến cả hình luật, luật tố tụng, luật thương mại, quốc tế tư pháp… để hiểu được chương trình dân luật. 

II- Phần danh từ và tục dao La tinh: Nền pháp chế Việt Nam thuộc về hệ thống Pháp La tinh. Vì vậy, trong dân luật Việt Nam cũng như trong dân luật của hệ thống này, có nhiều từ ngữ và tục dao La tinh mà sinh viên cần phải hiểu nghĩa. 

III- Phần tài liệu lập pháp và lập qui, gồm các luật, sắc luật, sắc lệnh và nghị định liên quan đến luật gia đình, kể từ đạo luật gia đình 2-1-1959. 

IV- Phần Án lệ gồm 20 bản án chọn trong các bản án của Tòa Phá Án và Tòa Thượng Thẩm sài Gòn tuyên phán trong thời gian 1962 – 1967 về các vấn đề quan trọng trong luật gia đình để các sinh viên có một ý niệm rõ rệt về ý nghĩa và tầm hiệu lực của Luật Gia đình 2-1-1959 và Sắc luật 23-7-1964 quy định về giá thú tử hệ và tài sản cộng đồng."LUẬT VẠN THÔNG
Danh từ và tài liệu - Dân luật và hiến luật - Giáo sư Vũ Văn Mẫu (1968) [PDF]. Danh từ và tài liệu - Dân luật và hiến luật - Giáo sư Vũ Văn Mẫu (1968) [PDF].
910 1

Bài viết Danh từ và tài liệu - Dân luật và hiến luật - Giáo sư Vũ Văn Mẫu (1968) [PDF].

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »