Về tập hợp, phát hành án lệ của Tòa án tại Hàn Quốc.

12:00 AM

Về tập hợp, phát hành án lệ của Tòa án tại Hàn Quốc.


VANTHONGLAW -  Nếu đương sự đưa ra quan điểm phải áp dụng án lệ của Tòa án tối cao cho vụ án đang giải quyết, thì điều quan trọng mà đương sự này cần làm là chứng minh có sự đồng nhất hoặc tương tự về mặt bản chất giữa vụ án đang giải quyết và vụ án trước dựa trên yếu tố quan trọng về mặt pháp lý. Ngược lại, nếu Tòa án không áp dụng án lệ đương sự đã viện dẫn cho vụ án đang giải quyết, thì Tòa án có nghĩa vụ phải phân biệt sự khác nhau của các yếu tố quan trọng về mặt pháp lý giữa vụ án đang giải quyết và vụ án trước đó.

Hệ thống đăng ký bản án và hệ thống tra cứu bản án 

Tất cả mọi phán quyết của Tòa án đều được đăng ký vào hệ thống đăng ký bản án. Bản án được soạn bằng hệ thống phần mềm có tên là “Hệ thống quản lý, soạn bản án” và bản án đã được tuyên bố bắt buộc phải được đăng ký thông qua phần mềm. Thẩm phán, cán bộ Tòa án có thể tra cứu, tham khảo tất cả mọi bản án đã được đăng ký có liên quan đến công tác xét xử thông qua “Hệ thống tra cứu bản án”. Phần mềm này chỉ được dành riêng cho Thẩm phán, cán bộ Tòa án tra cứu bản án. Bên ngoài Tòa án thì không thể sử dụng hệ thống phần mềm này. 

Hệ thống phần mềm Thông tin pháp luật tổng hợp 

Năm 1998, Hàn Quốc xây dựng hệ thống thông tin pháp luật tổng hợp nhằm cung cấp những thông tin như án lệ, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật cho người sử dụng. Hệ thống thông tin pháp luật tổng hợp được xây dựng với mục đích cung cấp dịch vụ một cửa, cho phép tra cứu tất cả mọi thông tin cần thiết trong công tác xét xử như: văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu liên quan cũng như án lệ. Khác với Hệ thống tra cứu bản án, hệ thống “Thông tin pháp luật tổng hợp” không lưu trữ tất cả mọi phán quyết mà chỉ đăng tải các phán quyết được xem là có giá trị làm tiền lệ, tập trung vào phán quyết của Tòa án tối cao để phục vụ cho việc tra cứu các án lệ cần thiết một cách thuận lợi.      

Hệ thống phần mềm này cung cấp dịch vụ cho người sử dụng trong nội bộ Tòa án như Thẩm phán, cán bộ Tòa án, cũng như mọi người dân. Hệ thống thông tin pháp luật tổng hợp được chia thành thông tin pháp luật tổng hợp chuyên dụng trong nội bộ Tòa án và thông tin pháp luật tổng hợp chuyên dụng cho bên ngoài Tòa án. Thông tin pháp luật tổng hợp chuyên dụng bên ngoài Tòa án sẽ có số lượng án lệ ít hơn so với thông tin pháp luật tổng hợp chuyên dụng trong nội bộ Tòa án, vì các phán quyết có giá trị làm tiền lệ thấp thì chỉ cung cấp cho nội bộ. 

Công báo án lệ 

Hằng năm, Tòa án tối cao đưa ra hàng nghìn phán quyết (không kể đến số phán quyết bác đơn kháng cáo). Cho đến nay, số lượng phán quyết trong kho lưu trữ của Hàn Quốc đã được tích lũy lên đến con số hàng trăm nghìn. Hàng tháng, Thư viện Tòa án sẽ lựa chọn các phán quyết chính trong số hàng trăm nghìn phán quyết của Tòa án tối cao đưa ra để phát hành thành ấn phẩm Công báo án lệ. Việc lựa chọn, công bố án lệ nào để có thể được áp dụng phổ biến căn cứ vào những tiêu chí đánh giá nào và chủ thể nào có khả năng đánh giá mức quan trọng của án lệ là kết quả của tác dụng tương hỗ mang tính linh hoạt giữa Tòa án tối cao, Tòa án các cấp, luật sư và các học giả trong lĩnh vực nghiên cứu pháp luật. 

Trưởng phòng điều tra thuộc Thư viên Tòa án là người đưa ra quyết định cuối cùng trong việc lựa chọn, tập hợp các phán quyết của Tòa án tối cao trong “Công báo án lệ”, phán quyết của Tòa án các cấp trong “Thông tin pháp luật tổng hợp”. Trưởng phòng điều tra sẽ tiếp nhận ý kiến tham mưu của nghiên cứu viên xét xử. Nghiên cứu viên xét xử sẽ xem xét các nội dung như trật tự pháp luật, mức độ quan trọng, sự tồn tại của phán quyết tương tự với phán quyết đang xem xét. Ngoài ra, khi Thẩm phán tối cao, người phụ trách vụ án đưa ra quyết định: phán quyết của vụ án có giá trị tham khảo, phổ biến rộng rãi, thì phán quyết đó cũng có thể được công khai thông qua “Công báo án lệ”. 

Định kỳ mỗi tháng 2 lần, Thư viện Tòa án sẽ phát hành “Công báo án lệ”, trong đó bao gồm khoảng 20 phán quyết của Tòa án tối cao. Mỗi năm, ước tính có khảng 400 đến 500 phán quyết của Tòa án tối cao được công khai rộng rãi đến giới học giả, luật sư và người dân thông qua “Công báo án lệ”. 

Có một điểm đáng lưu ý rằng phán quyết/bản án của Tòa án tối cao Hàn Quốc được phân loại thành các mức A, C, D+, D, X. Án lệ được phân cấp từ A đến C: là toàn văn của phán quyết chứa đựng nội dung mới về quy định của pháp luật. Ủy viên điều tra công tác tại Thư viên Tòa án (chủ yếu là những người đã có học vị tiến sỹ Luật học) tiến hành lập, soạn bản thảo Công báo án lệ, ghi nhận nội dung phán quyết, nội dung chính của phán quyết, nội dung tham khảo điều khoản, nội dung tham khảo án lệ đối với án lệ đã được phân cấp từ A đến C. 

Án lệ D+: là Án lệ được công khai bên ngoài qua phần mềm, không phải là mới nhưng là án lệ quan trọng có thể phổ biến lặp đi lặp lại nhiều lần. Án lệ đã được đưa ra từ 3 năm trước nhưng sau 3 năm lại tập hợp đăng lại.   

Án lệ D: Là Án lệ có nội dung quan trọng đã được phổ biến rộng rãi nhiều năm, sau đó không cần công khai ra bên ngoài, tuy nhiên giúp cho các Thẩm phán tra cứu nội bộ. Án lệ X: là án lệ có nội dung tham khảo nên không được đăng ra bên ngoài (trong Hệ thống phần mềm Thông tin pháp luật tổng hợp), tuy nhiên, sau khi xem xét nếu các học giả cho rằng là quan trọng thì sau đó lại được phân cấp lên Án lệ D hoặc D+. 

Tuyển tập án lệ của Tòa án tối cao 

Mỗi năm 1 hoặc 2 lần, Ủy ban thẩm tra án lệ (ủy viên là Thẩm phán tối cao) lựa chọn, tập hợp và phát hành Tuyển tập án lệ của Tòa án tối cao, tập hợp các nội dung như toàn văn án lệ, nội dung phán quyết, nội dung chính của phán quyết, điều khoản tham khảo, lý do kháng cáo, phán quyết sơ thẩm và phúc thẩm. Án lệ được tập hợp trong Tuyển tập án lệ của Tòa án tối cao được đánh giá là quan trọng hơn so với án lệ được ghi nhận trong Công báo án lệ. Giống như trường hợp Công báo án lệ, việc ghi nhận trong Tuyển tập án lệ của Tòa án tối cao không phải là điều kiện cần thiết để phán quyết có chức năng của án lệ. 

Tuyển tập giải thích án lệ và phân tích án lệ của Tòa án tối cao 

Định kỳ mỗi năm 2 lần, Thư viện Tòa án sẽ xuất bản ấn phẩm “Tuyển tập giải thích án lệ của Tòa án tối cao” bao gồm khoảng 140 bài. Nguồn của các bài giải thích án lệ là các báo cáo có giá trị tham khảo của nghiên cứu viên xét xử về kết quả rà soát, nghiên cứu các tiền lệ, văn bản tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề tranh chấp. Bài giải thích này là tài liệu cơ bản, giúp người đọc có thể nắm bắt các yếu tố được xem xét trong quá trình hình thành thành án lệ của Tòa án tối cao một cách sinh động. “Giải thích án lệ” thực hiện chức năng giải thích các yếu tố được xem xét trong quá trình đưa ra kết luận của phán quyết, khác với “Phân tích án lệ” là phê bình và đánh giá phán quyết. 

Định kỳ mỗi năm 2 lần, nghiên cứu viên xét xử sẽ phân tích chuyên sâu về án lệ của Tòa án tối cao, tiến hành soạn thảo, tổng hợp và phát hành thành luận văn phân tích phán quyết chính của Tòa án tối cao. Mỗi năm có khoảng 140 luận văn được tập hợp. Bài phân tích án lệ đóng vai trò làm tài liệu tham khảo quan trọng khi phát triển hoặc thay đổi án lệ của Tòa án tối cao đối với những vụ án tương tự trong tương lai.
---

Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Về tập hợp, phát hành án lệ của Tòa án tại Hàn Quốc. Về tập hợp, phát hành án lệ của Tòa án tại Hàn Quốc.
910 1

Bài viết Về tập hợp, phát hành án lệ của Tòa án tại Hàn Quốc.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »