Bất cứ cá nhân nào cũng có quyền dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế?

5:00 PM

         Bất cứ cá nhân nào cũng có quyền dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế?


VANTHONGLAW - Trong khoảng thời gian trở lại đây, các cuộc thi hoa hậu, người mẫu ngày càng được tổ chức phổ biến, đa dạng trong nước lẫn quốc tế. Những cuộc thi hoa hậu, người mẫu được tổ chức không chỉ nhận được đông đảo sự quan tâm, ủng hộ của khán giả mà các thí sinh tham gia còn có cơ hội được biết đến nhiều hơn. Vì vậy, những cuộc thi sắc đẹp này còn được xem là sân chơi nơi mà các thí sinh có thể tự tin thể hiện bản lĩnh và tạo dựng tên tuổi của bản thân, nhất là các thí sinh được lựa chọn để đại diện Việt Nam thi đấu ở các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh việc đựa lựa chọn để đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi sắc đẹp cũng không ít trường hợp cá nhân tự đánh bóng tên tuổi bằng cách đưa thông tin rằng mình sẽ dự thi đấu trường sắc đẹp quốc tế. Vậy liệu để một cá nhân ra nước ngoài thi các cuộc thi về sắc đẹp có đơn giản như chúng ta thường nói không? Mời quý độc giả cùng tìm hiểu các quy định pháp luật về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Bài liên quan:

Trong khoảng thời gian trở lại đây, các cuộc thi hoa hậu, người mẫu ngày càng được tổ chức phổ biến, đa dạng trong nước lẫn quốc tế. Những cuộc thi hoa hậu, người mẫu đó không chỉ nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả mà các thí sinh tham dự còn nhận được rất nhiều ủng hộ, bình chọn và được biết đến nhiều hơn. Những đấu trường sắc đẹp diễn ra cũng được xem là cơ hội để các thí sinh tham dự thể hiện bản lĩnh và tạo dựng tên tuổi của bản thân, nhất là khi các thí sinh được lựa chọn để đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên cũng không ít trường hợp các cá nhân tự đánh bóng tên tuổi bằng cách đưa thông tin rằng mình dự thi ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Vậy liệu để một cá nhân đi thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế có đơn giản như chúng ta thường nói không? Mời quý độc giả cùng tìm hiểu các quy định pháp luật về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn do Chính phủ ban hành có quy định về điều kiện để cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu như sau:

1. Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi;

2. Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

3. Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, để cá nhân được dự thi ở đấu trường sắc đẹp nước ngoài thì điều kiện tiên quyết là cá nhân đó phải có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi sắc đẹp đó. Ngoài ra, cá nhân đi dự thi phải có lý lịch tư pháp tốt như: không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, không có án tích, không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, cá nhân đó phải không thuộc đối tượng đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, cá nhân ra nước ngoài dự thi phải thực hiện thủ tục để đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh nơi người đó cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi sắc đẹp ở nước ngoài.

Thủ tục xin cấp văn bản xác nhận như sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

- Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP);

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

- Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.

Bước 2: Gửi bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú theo một trong ba hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Trực tuyến;

- Bưu chính.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét:

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở sẽ có thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở sẽ cấp văn bản xác nhận (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử; trường hợp không xác nhận, Sở phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

* Trường hợp cá nhân muốn thay đổi nội dung đã được xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến đến cơ quan đã cấp văn bản xác nhận. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận sẽ xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản đến người đề nghị.

Trường hợp cá nhân kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, đồng thời còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 9 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Đối với các cá nhân ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu mà chưa được cấp văn bản xác nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì không được sử dụng danh hiệu đã đạt được ở cuộc thi đó trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.

      Mẫu tờ khai:

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

TỜ KHAI

Về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Kính gửi: ... (1) ...

Họ tên: ...........................................................................................................................

Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ...

Căn cứ Nghị định số .. ./20..../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tôi đăng ký ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu như sau:

1. Tên cuộc thi (tên nước ngoài):  .....................................................................................

2. Thời gian tham gia: ......................................................................................................

3. Địa điểm tham gia: ... (2) ..............................................................................................

Tài liệu kèm theo: ... (3) ...................................................................................................

... (1) ... xin cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

(2) Tỉnh/thành phố của quốc gia nơi tổ chức cuộc thi.

(3) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và các tài liệu khác (nếu có).

      Mẫu văn bản xác nhận:

Mẫu số 11

....(1)...

....(2)...

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: .....

V/v: Xác nhận cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài

......., ngày ... tháng ... năm ....

 

Kính gửi: ...(3)...

Căn cứ Nghị định số .../20.. ./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

Xét tờ khai ngày ... tháng ... năm ... của ... (3) ..., ... (2) ... xác nhận ... (3) ... dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài như sau:

1. Tên cuộc thi (tên nước ngoài): ....................................................................................

2. Thời gian tham gia: ....................................................................................................

3. Địa điểm tham gia:  ....................................................................................................

... (3) ... có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định tại Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

- Chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại;

- Thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu;

- Báo cáo về ... (2) ... kết quả tham gia cuộc thi và các kiến nghị cụ thể (nếu có) sau khi kết thúc cuộc thi./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ....;

- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG/ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan chủ quản.

(2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

(3) Tên, thông tin của cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu.

Bích Trâm
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Bất cứ cá nhân nào cũng có quyền dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế? Bất cứ cá nhân nào cũng có quyền dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế?
910 1

Bài viết Bất cứ cá nhân nào cũng có quyền dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »