06 điểm mới về đăng kiểm ô tô từ ngày 01/10/2021 mà chủ xe cần biết

2:48 PM

 

VANTHONGLAW – Đăng kiểm xe ô tô được xem là một thủ tục bắt buộc theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải đối với những người đang sở hữu xe ô tô tại Việt Nam. Theo đó, tùy theo từng loại xe, năm sản xuất mà cơ quan chuyên ngành sẽ đưa ra các tiêu chí kiểm định theo chu kỳ thời gian cụ thể để đánh giá xem liệu xe có đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật hay không? Tuy nhiên, từ ngày 01/10/2021, Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực. Theo đó, thủ tục đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là xe ô tô sẽ có những thay đổi nhất định. Để hiểu rõ hơn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài viết liên quan:
>>> Tổng hợp chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ 01/9/2021
>>> Điều kiện, hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021
>>> Những thay đổi quan trọng về đất đai có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021
>>> Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
>>> Nghị quyết 116/NQ-CP: Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động có đóng BHTN lên đến 3,3 triệu đồng/người

1. Không cần xuất trình bảo hiểm xe khi lập hồ sơ phương tiện

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định lần đầu và lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

- Xuất trình: giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký;

- Nộp bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);

- Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo.

Khi đi đăng kiểm định kỳ, chủ xe cũng chỉ cần xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký.

2. Ô tô dính ‘phạt nguội’ vẫn được đăng kiểm, thời hạn 15 ngày

Trước đây, ô tô dính “phạt nguội” - vi phạm giao thông được ghi lại thông tin, hình ảnh qua camera sau đó gửi cho chủ phương tiện nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm, nộp phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019 sẽ không được kiểm định đăng kiểm.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1.10.2021, theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021, các trường hợp xe vi phạm giao thông nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm, nộp phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ vẫn được các trung tâm đăng kiểm tiếp nhận kiểm định xe. Khi kiểm định đạt yêu cầu, các trường hợp này chỉ được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày.

Bên cạnh đó, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021 cũng nêu rõ các trường hợp xe vi phạm giao thông nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm, nộp phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ sẽ bị đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới được dùng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Điều chỉnh chu kỳ kiểm định với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

Bảng chu kỳ kiểm định xe cơ giới áp dụng từ 01/10/2021:

STT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

1.1

Sản xuất đến 07 năm

30

18

1.2

Sản xuất trên 07 năm đến 12 năm

 

12

1.3

Sản xuất trên 12 năm

 

06

2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

2.1

Sản xuất đến 05 năm

24

12

2.2

Sản xuất trên 05 năm

 

06

2.3

Có cải tạo

12

06

3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

3.1

Không cải tạo

18

06

3.2

Có cải tạo

12

06

3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

4.1

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

4.2

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

 

06

4.3

Có cải tạo

12

06

5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên.

 

03

Như vậy, so với Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, chu kỳ kiểm định chở người các loại đến 9 chỗ (sản xuất đến 5 năm) có kinh doanh vận tải được điều chỉnh từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 06 tháng lên 12 tháng đối với các chu kỳ tiếp theo.

Với các xe trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm không có gì khác so với quy định hiện nay, là 6 tháng/lần. Còn đối với các dòng xe 9 chỗ, có cải tạo, thời gian đăng kiểm vẫn được giữ nguyên là 12 tháng và 6 tháng như hiện nay.

4. Thêm 3 trường hợp xe ô tô bị cảnh báo đăng kiểm từ 01/10/2021

Bên cạnh trường hợp cảnh báo với xe vi phạm hành chính đã trễ hạn giải quyết tại Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì Thông tư 16/2021/TT-BGTVT đã bổ sung thêm 3 trường hợp cảnh báo đăng kiểm sau đây:

(1) Xe cơ giới có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng

+ Đối với trường hộ này, đơn vị đăng kiểm in và gửi Thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu tại quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 16/2021 cho chủ xe để sửa chữa.

+ Trường hợp kiểm định không đạt và không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định thì sẽ bị cảnh báo phương tiện không đạt trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

(2) Xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, sau đó đơn vị xác minh hồ sơ phương tiện không phù hợp với xe thực tế.

(3) Xe của các tổ chức được phép tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thì sau khi lập Hồ sơ phương tiện, các đơn vị đăng kiểm gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện cảnh báo trên Chương trình quản lý kiểm định.

5. Phải khai báo việc kinh doanh vận tải

Từ trước đến nay, khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe không cần phải khai báo về việc xe được sử dụng kinh doanh vận tải.

Kể từ ngày 01/10/2021, chủ xe còn phải khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2021.

6. Sử dụng tem kiểm định phân biệt xe kinh doanh hoặc không vận tải

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT ban hành tem kiểm định mẫu mới để phân biệt giữa ô tô kinh doanh vận tải và ôtô không kinh doanh vận tải.

Theo đó, từ ngày 01/10/2021, các loại xe kinh doanh vận tải sẽ sử dụng tem kiểm định màu vàng, xe không kinh doanh có màu xanh để nhận diện hai loại xe trên.

Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định được các trung tâm đăng kiểm cấp cho xe cơ giới trước ngày 1/10/2021 vẫn có giá trị cho đến hết thời hạn hiệu lực.

Quỳnh Như

 

06 điểm mới về đăng kiểm ô tô từ ngày 01/10/2021 mà chủ xe cần biết 06 điểm mới về đăng kiểm ô tô từ ngày 01/10/2021 mà chủ xe cần biết
910 1

Bài viết 06 điểm mới về đăng kiểm ô tô từ ngày 01/10/2021 mà chủ xe cần biết

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »