Nghị quyết 116/NQ-CP: Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động có đóng BHTN lên đến 3,3 triệu đồng/người

8:21 PM

 


VANTHONGLAW – Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (Quỹ BHTN). Mức hỗ trợ đối với người lao động lên đến 3,3 triệu đồng/người.

Bài viết liên quan:
>>> Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
>>> TP. HCM lên kế hoạch hỗ trợ đợt 03 - Không phân biệt thường trú, tạm trú
>>> Điều kiện, hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021
>>> Tổng hợp chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ 01/9/2021
>>> Các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế.

1. Đối tượng áp dụng:

(1) NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) NLĐ đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

3. Thời gian hỗ trợ:

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Ngoài ra tại Nghị Quyết cũng đề cập nội dung hỗ trợ giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

2. Mức giảm đóng:

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Thời gian thực hiện giảm mức đóng:

12 tháng kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Quỳnh Như


Nghị quyết 116/NQ-CP: Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động có đóng BHTN lên đến 3,3 triệu đồng/người Nghị quyết 116/NQ-CP: Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động có đóng BHTN lên đến 3,3 triệu đồng/người
910 1

Bài viết Nghị quyết 116/NQ-CP: Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động có đóng BHTN lên đến 3,3 triệu đồng/người

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »