Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải [PDF].

8:41 PM
Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án

VANTHONGLAW - "Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải" là tài liệu pháp lý quan trọng, cần thiết cho những người hành nghề luật tại Việt Nam. Mặc dù việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài trước năm 2015 đã đạt được những thành tựu đáng kể nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người được thi hành, nhưng do chưa có cách hiểu đầy đủ, thống nhất về các quy định của pháp luật trong nước và Công ước New York 1958 nên các thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Tòa án còn chưa thực sự nhất quán để tạo sự tin tưởng của các nhà đầu tư. 

Bài liên quan

Việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã khắc phục những bất cập của pháp luật trước đây và đảm bảo sự phù hợp giữa pháp luật Việt Nam với các quy định của Công ước New York 1958 mà Việt Nam đã trở thành thành viên từ năm 1995. Bộ luật mới cũng quy định rõ ràng hơn vai trò của Tòa án trong việc thúc đẩy các hoạt động giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thay thế (ADR) trong đó có hoạt động trọng tài và hòa giải. Bộ luật đã quy định chi tiết hơn việc Tòa án hỗ trợ hoạt động trọng tài và lần đầu tiên quy định về việc Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án và quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành như một bản án của Tòa án.

Xem toàn văn "Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải" theo link dưới đây.Luật Vạn Thông
Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải [PDF]. Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải [PDF].
910 1

Bài viết Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải [PDF].

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »