Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

3:00 PM

Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án
VANTHONGLAW - Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc  biệt quan trọng của ngành sản xuất nông nghiệp,  lâm nghiệp, là thành phần quan  trọng hàng đầu của môi trường sống, là nơi chứa đựng các nguồn lợi tự nhiên như  nước, không khí, khoáng sản, sinh vật sống trên bề mặt trái đất, thậm chí cả sinh vật  sống trong lòng đất. Đồng thời là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, có vị trí cố  định trong không gian. 

Bài liên quan

Ở Việt Nam, Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất đối với đất  đai nhưng không trực tiếp khai thác, sử  dụng mà trao quyền sử  dụng cho các tổ  chức, hộ gia đình, cá nhân... Chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa  Nhà nước với người sử dụng đất trong việc sử dụng đất là giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất (GCNQSDĐ). Kinh tế thị trường phát triển kéo theo các quan hệ xã hội  trở nên phức tạp hơn, nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn, trong đó nguyên nhân  xuất phát từ vấn đề thu hồi đất đã làm phát sinh rất nhiều vấn đề đòi hỏi Nhà nước  cần phải quản lý đất đai một cách có hệ thống và hiệu quả hơn. 

Thu hồi GCNQSDĐ  là một hoạt động quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai và liên quan trực tiếp  đến lợi ích của người sử dụng đất. Nếu như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  là cơ sở để xác nhận mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất thì  thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để chấm dứt quan hệ pháp luật  đất đai của chủ thể đối với Nhà nước và đối với các chủ thể khác; theo đ́, chấm dứt  quyền và lợi ích cũng như nghĩa vụ của chủ  thể bị Nhà nước thu hồi. Do hậu quả  pháp lý của việc thu hồi giấy chứng nhận không chỉ đối với người sử dụng đất mà  có thể ch́ng còn “liên lụy” đến các mối quan hệ với các chủ thể khác, chủ thể được  thiết lập với người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi bị thu hồi, nên  việc  thu hồi đất phải hết sức thận trọng, minh thị  và tuân thủ  chặt chẽ  pháp luật  nhằm đảm bảo trật tự quản lý nhà nước về đất đai, song cũng đảm bảo quyền và lợi  ích hợp pháp của người sử dụng đất không bị xâm hại.  

Pháp luật đất đai ńi chung và pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận trong thời  gian qua đã ć nhiều thay đổi mang chiều hướng tích cực, tiến bộ, phục vụ tốt cho  hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, ǵp phần tăng cường pháp chế  trong lĩnh vực này, đặc biệt là  ở  các địa phương... Tuy nhiên, thực tiễn  triển khai vẫn còn  những kh́ khăn, vướng mắc, lúng túng. Nguyên nhân một phần do pháp luật về vấn  đề này chưa thực sự hợp lý và rõ ràng, thực tiễn lại vô cùng phức tạp. Do hệ thống  hồ  sơ, cơ sở dữ  liệu về đất đai chưa được kiện toàn, hệ  thống đăng ký đất đai và  đăng ký biến động chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả… là  nguyên nhân cơ bản của việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với đất thiếu chính xác, thậm chí là cấp sai đối tượng, sai mục  đích, sai diện tích… 

Đó cũng là lý do dẫn đến cần thiết phải thu hồi để đảm bảo tính  công bằng, hợp lý và hợp pháp cho người có quyền sử dụng đất và tài sản trên đất;  cũng đảm bảo tính trung thực, khách quan và tăng cường tính pháp chế  trong lĩnh  vực này. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận được rằng, công tác cấp giấy chứng  nhận đã kh́, song việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp còn kh́ hơn nhiều bởi trên  thực tế ít ai có thể dễ dàng tự giác và hưởng ứng trong việc từ bỏ quyền và lợi ích về  đất và tài sản gắn liền trên đất mà Nhà nước đã từng xác lập và công nhận cho mình. 

Vì  vậy, sự chây ì, thậm chí bất hợp tác hoặc tìm mọi cách để trì hoãn, đối phó với công tác  thu hồi đất là điều thường thấy trong thực tiễn thu hồi giấy chứng nhận.  Địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh triển khai việc thu hồi đất trong  thời gian qua cũng gặp nhiều kh́ khăn và vướng mắc, quá trình tổ chức thực thi  còn nhiều rào cản và thực sự không dễ dàng chút nào. Nghiên cứu pháp luật thực  định và quá trình thực thi công tác thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn thị  xã Quảng Yên cho thấy  còn nhiều vấn đề  cần phải bàn và nghiên cứu, xem xét,  đánh giá một cách toàn diện, để nhận diện thấu đáo những kết quả đạt được, tìm ra  những tồn tại, vướng mắc,  từ đ́ đưa ra giải pháp để  thực thi ngày càng hiệu quả  hơn. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đ́ó, tôi lựa chọn đề  tài: “Thu hồi giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo  pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng  Ninh”, làm công trình nghiên cứu cho mình.

Xem toàn văn tại đây hoặc liên hệ Facebook VanThongLaw

Luật Vạn Thông st

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thu hồi giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo  pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng  Ninh.
910 1

Bài viết Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »