Câu Hỏi: Đã thế chấp nhà , quyền sử dụng đất cho Ngân hàng, vậy thế chấp này có vô hiệu khi giao dịch chuyển nhượng nhà đất trước đó bị tòa tuyên vô hiệu hay không?

1:03 PM
thế chấp nhà, hợp đồng vô hiệu, thế chấp ngân hàng


VANTHONGLAW - Câu hỏi: Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Vậy giao dịch thế chấp đó có bị vô hiệu không?

Bài viết liên quan!
>>> Bảo đảm quyền của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong Tố tụng hình sự Việt Nam


>>> Tội giết người theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
>>> Định tội danh cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người khác từ thực tiễn thành phố Hà Nội
>>> Các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế
>>> Nghĩa vụ cung cấp và bảo mật thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng

"...2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa....".

Theo Bản thuyết minh Dự án Bộ luật Dân sự 2015 của Ban soạn thảo thì quy định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Dân sự là nhằm: "...Bảo đảm công bằng, hợp lý đối với người thiện chí, ngay tình và bảo đảm sự ổn định trong các quan hệ dân sự (các Bộ luật Dân sự trên thế giới đều ghi nhận việc bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự)...". Cho nên, cụm tự "chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác" tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Dân sự phải được áp dụng theo nghĩa rộng. Có nghĩa là: Không chỉ có những giao dịch nhằm chuyển giao quyền sỡ hữu như: Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn nhà ở; chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất... mà cả những giao dịch nhằm chuyển giao quyền về sở hữu đối với tài sản hoặc quyền về sự  dụng đối với thửa đất.

Đồng thời, thế chấp tài sản là một biện pháp bảo đảm, theo quy định tại Điều 317 của Bộ luật Dân sự thì nội hàm của thế chấp tài sản là việc người thể chấp dùng tài sản thược sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp mà không giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 320 của Bộ luật Dân sự quy định nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản là: " Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này..."; khoản 7 Điều 323 của Bộ luật Dân sự quy định quyền của bên nhận thế chấp: " Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này". Như vậy, mục đích của thế chấp là người có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp, trong trường hợp nghĩa vụ đó không được bên thế chấp thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì phải giao tài sản đã thế chấp cho bên nhận thế chấp xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi của bên nhận thế chấp. Vì vậy, phải xem thế chấp tài sản là một giao dịch chuyển giao tài sản có điều kiện; để bảo đảm quyền lợi cho bên nhận thế chấp ngay tình thì phải hiểu quy định "chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác" tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Dân sự được áp dụng cả trong trường hợp giao dịch về thế chấp tài sản.

Cho nên, trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật thì giao dịch thế chấp đó không vô hiệu.

Quang Long

Câu Hỏi: Đã thế chấp nhà , quyền sử dụng đất cho Ngân hàng, vậy thế chấp này có vô hiệu khi giao dịch chuyển nhượng nhà đất trước đó bị tòa tuyên vô hiệu hay không? Câu Hỏi: Đã thế chấp nhà , quyền sử dụng đất cho Ngân hàng, vậy thế chấp này có vô hiệu khi giao dịch chuyển nhượng nhà đất trước đó bị tòa tuyên vô hiệu hay không?
910 1

Bài viết Câu Hỏi: Đã thế chấp nhà , quyền sử dụng đất cho Ngân hàng, vậy thế chấp này có vô hiệu khi giao dịch chuyển nhượng nhà đất trước đó bị tòa tuyên vô hiệu hay không?

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »