Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và pháp luật áp dụng

8:00 PM

 Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và pháp luật áp dụng

Công ty luật, luật sư uy tín, sách luật, văn phòng luật sư tphcm, hà nội, đà nẵng, uy tín, tranh chấp, di chúc thừa kế, nhà đất, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ tại tòa án, lý lịch tư pháp, sách luật hay, thư viện trường học, ly hôn, phần mềm quản lý công ty luật, bình luận án lệ, COVID-19, luận văn, luận án


VANTHONGLAW - Tiến trình phát triển của toàn cầu hóa kéo theo đó là những quan hệ dân sự vượt ra khỏi phạm vi trong nước. Khi đó đòi hỏi pháp luật phải có những quy định riêng để điều chỉnh những quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, bởi lẽ khi có yếu tố nước ngoài trong quan hệ dân sự, pháp luật Việt Nam không đương nhiên được áp dụng mà còn phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước ngoài. Bài viết này, người viết sẽ làm rõ thế nào là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và pháp luật áp dụng trong trường hợp này.

Bài liên quan:


    1. Thế nào là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

    Theo đó, khoản 2 Điều 663 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

    “Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

    a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;

    b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;

    c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.”

    Ngoài ra, Điều 3 Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định:

    “Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là:

    a) Các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

    b) Các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động mà các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.”

    Như vậy, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao đồng mà có một trong ba yếu tố sau:

    - Ít nhất một bên tham gia là cá nhân/pháp nhân nước ngoài;

    - Việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ dân sự xảy ra ở nước ngoài;

    - Đối tượng của quan hệ dân sự ở nước ngoài.

    Bên cạnh đó, Nghị định 138/2006/NĐ-CP còn quy định về các thuật ngữ sau:

    - “Người nước ngoài” là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch.

    - “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

    - “Cơ quan, tổ chức nước ngoài” là các cơ quan, tổ chức không phải là cơ quan, tổ chức Việt Nam được thành lập theo pháp luật nước ngoài, bao gồm cả cơ quan, tổ chức quốc tế được thành lập theo pháp luật quốc tế.

    - “Pháp nhân nước ngoài” là pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài.

    2. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

    Khi một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh sẽ dẫn đến tình trạng pháp luật của hai hay nhiều nước có liên quan đến quan hệ đó có thẩm quyền điều chỉnh. Nguyên nhân của việc này là do phát sinh từ nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền nên một quốc gia không thể đương nhiên áp dụng pháp luật của nước mình vào một quan hệ dân sự có  yếu tố nước ngoài.

    Theo đó, pháp luật Việt Nam quy định nguyên tắc áp dụng pháp luật vào quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài như sau:

    (i) Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định thì áp dụng theo Điều ước quốc tế đó.

    + Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Việt Nam có quy định khác thì áp dụng Điều ước quốc tế;

    + Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Việt Nam có quy định các bên có quyền lựa chọn thì luật điều chỉnh quan hệ dân sự đó sẽ được xác định theo lựa chọn các bên.

    (ii) Pháp luật Việt Nam: Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không có quy định thì áp dụng theo pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, trong trường hợp hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng.

    (iii) Pháp luật nước nơi có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài: Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Việt Nam không có quy định thì pháp luật nước nơi có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đó sẽ được áp dụng.

    * Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó.

    Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, pháp luật nước ngoài sẽ không được phép áp dụng:

    + Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam;

    + Nội dung của pháp luật nước ngoài không xác định được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng.

    (iv) Tập quán nước ngoài: có vai trò bổ trợ, bổ sung trong trường hợp Điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam không quy định. Theo quy định tại Điều 666 Bộ luật Dân sự 2015, tập quán quốc tế được áp dụng khi:

    + Được các bên trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài lựa chọn;

    + Được pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định các bên có quyền lựa chọn luật áp dụng;

   + Hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Bích Trâm
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và pháp luật áp dụng Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và pháp luật áp dụng
910 1

Bài viết Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và pháp luật áp dụng

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »