Thủ tục nhận con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài

8:00 AM


VANTHONGLAW - Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể nào về con ngoài giá thú là gì nhưng từ thực tế, ta có thể hiểu con ngoài giá thú là con được sinh ra khi bố mẹ không đăng ký kết hôn. Nếu cha mẹ không đăng ký kết hôn thì con vẫn được làm giấy khai sinh nhưng lúc này, các cán bộ hộ tịch sẽ đăng ký khai sinh cho con nhưng trong trường hợp này trên giấy khai sinh sẽ không có tên người cha. Vì vậy, người cha nếu muốn bổ sung tên mình vào Giấy khai sinh của con thì phải thực hiện thủ tục nhận con theo quy định của pháp luật hộ tịch. Nếu người cha là người nước ngoài hay sinh sống tại nước ngoài thì thủ tục nhận con tại Việt Nam được thực hiện cụ thể theo các bước được trình bày dưới đây. 

Bài liên quan:


I. Trình tự thực hiện:

- Người có yêu cầu đăng ký nhận con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục đăng ký nhận con cấp cho các bên.

- Khi đăng ký nhận con các bên phải có mặt, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nhận con; hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung Trích lục đăng ký nhận  con và Sổ đăng ký nhận con, cùng các bên ký vào Sổ.

II. Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu đăng ký nhận con trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người con cư trú (có thể là nơi thường trú hoặc tạm trú). Ví dụ: người con sống với người thân tại Quận 5, TP.HCM thì người cha/mẹ sẽ nộp hồ sơ nhận con tại UBND Quận 5, TP.HCM

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình
  • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.
  • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ con (trong giai đoạn chuyển tiếp).
* Giấy tờ phải nộp

- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP;

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:
  • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
  • Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con nêu trên thì phải có văn bản cam đoan của các bên nhận cha, mẹ, con, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.
- Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

* Lưu ý:

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình:
  • Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.
  • Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.
  • Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.
  • Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.
- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.

- Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người con có thẩm quyền thực hiện đăng ký nhận con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

* Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục đăng ký nhận con (bản chính).

* Lệ phí: 

- Phí không quá 1.500.000 theo quy định tại Thông tư 179/2015/TT-BTC

Lưu ý: Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  • Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;
  • Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.
Ánh Tuyết
---
Khách hàng có nhu cầu "Tư vấn pháp lý doanh nghiệp; làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế gồm nhà đất, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng; hợp thức hóa nhà đất; đăng ký thành lập doanh nghiệp...", vui lòng liên hệ:


Địa chỉ: 284 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM
SĐT: (028) 3620 7824 - (028) 3636 0124 - 091 809 1001
Email: info@vanthonglaw.com - vanthonglaw@gmail.com
Tra cứu pháp luật miễn phí: http://www.luatvanthong.com
BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THÂN CHỦ
LUẬT VẠN THÔNG
Thủ tục nhận con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài Thủ tục nhận con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài
910 1

Bài viết Thủ tục nhận con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »